Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2013

Viktigt steg mot en stamcellsbaserad strokebehandling

Hjärninfarkt eller stroke orsakas av en propp i hjärnans blodkärl vilket leder till minskad blodtillförsel och syrebrist. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet tagit ett tidigt men viktigt steg närmare en behandling av stroke med stamceller.

Forskargruppen visar i en aktuell studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain, att så kallade inducerat pluripotenta stamceller har utvecklats till mogna nervceller två månader efter transplantation i den strokeskadade hjärnbarken på råtta. Nervcellerna har då etablerat kontakt med andra viktiga strukturer i hjärnan. Transplantationen ledde till att djurens rörlighet förbättrades. Resultaten baseras alltså på djurstudier, men forskarna är förhoppningsfulla.

– Resultaten är lovande och representerar ett mycket tidigt men viktigt steg mot en stamcellsbaserad behandling för stroke hos patienter. Men det är viktigt att betona att ytterligare experimentella studier krävs för att omsätta dessa upptäckter till kliniken på ett ansvarsfullt sätt, säger Olle Lindvall, överläkare och professor i neurologi och en av forskarna bakom studien.

I Sverige drabbas 30 000 personer av stroke varje år och många av dessa patienter lever med långvarigt handikapp och blir aldrig helt återställda. Vid en stroke dör nervceller i hjärnan och om dessa skulle kunna ersättas med nya friska nervceller utgör det en möjlig behandling.

Vid Stamcellscentrum i Lund arbetar Zaal Kokaias och Olle Lindvalls forskargrupp med att ta fram en stamcellsbaserad metod för att behandla patienter med stroke.

Vid stroke skadas ofta hjärnbarken vilket ligger bakom en stor del av patienternas symtom som förlamning och talsvårigheter. Med den använda metoden skulle nervceller för transplantation kunna tillverkas från patientens egna hudceller.

Det forskargruppen gjort är att de först omprogrammerat en vuxen människas hudceller till inducerat pluripotenta stamceller och sedan fått dessa att utmogna till den typ av nervceller som är typiska för hjärnbarken.

– Genom att använda tekniken med inducerat pluripotenta stamceller har vi lyckats skapa celler som uttrycker de markörer som är typiska för nervceller i hjärnbarken och vi har också visat att de nya nervcellerna fungerar, säger Zaal Kokaia, professor i experimentell medicinsk forskning.
Ett av problemen som måste lösas är att hitta ett sätt att tillverka hjärnbarksceller i större mängd vilket krävs om man skall kunna genomföra transplantationer på patienter.

– Vi måste också ta reda på vilken effekt dessa nervceller har på andra funktioner i hjärnan. Vi behöver veta mer om hur väl de nya nervcellerna byggs in i hjärnbarken och hur de kommunicerar med andra nervceller. Graden av funktionell återkomst måste också förbättras säger Zaal Kokaia.

FAKTA
Human induced pluripotent stem cell-derived cortical neurons integrate in stroke-injured cortex and improve functional recovery.
Länk till artikeln

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera