Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2013

Havsförsurning försämrar matsmältningen hos sjöborrar

Matsmältningen hos marina organismer påverkas av havsförsurningen visar en ny studie publicerad i tidskriften Nature Climate Change. Forskaren Sam Dupont vid Göteborgs universitet och hans kollegor från Tyskland har studerat larvstadier hos bland annat sjöborrar. Resultaten visar att sjöborrarna har svårt att smälta föda vid när havet blir surare.

FN:s klimatrapport visar tydligt att koldioxidutsläpp inte bara påverkar klimatet, utan också våra hav. Haven blir varmare men utsläppen av koldioxid har också en annan konsekvens, de gör haven surare. En fjärdedel av all koldioxid vi släpper ut absorberas av vattnet i haven. I vattnet omvandlas koldioxiden till kolsyra som gör haven surare.

Tidigare studier har visat att marina djur som utsätts för försurning behöver mer energi för att klara av denna extra påfrestning.

– Om de marina djuren inte kan kompensera för dessa extrakostnader, genom att till exempel äta mer, får det negativa konsekvenser i form av minskad tillväxt, försämrad fruktsamhet eller i extrema fall döden. Vi behöver veta mer om hur mycket energi de marina organismerna behöver och kan ta upp för att möta den extra miljömässiga utmaningen som havsförsurning innebär, säger Sam Dupont.

Forskarna har ägnat flera år åt att utveckla tekniker för att kvantifiera och visualisera vad som händer i larver vid matsmältning. Sjöborrar är ekologiskt och ekonomiskt viktiga eftersom de spelar en nyckelroll i ekosystemen. Forskarna har studerat sjöborrar från Norge. Den gröna sjöborren Strongylocentrotus droebachiensis är ensamt ansvarig för det som skiljer de rika algdominerade ekosystemen vid kusterna i norra Norge och de marina “öknarna” i södra Norge.

– Det är inte enkelt att mäta matsmältningen hos larver eftersom larverna inte är större än en femtedels millimeter. Vi har varit tvungna att hitta lösningar på flera experimentella hinder för att lyckas med mätningarna, säger Sam Dupont vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper.

Många studier visar att havets försurning kommer att få konsekvenser för det marina livet och de tjänster som haven tillhandahåller.

– Utan drastiska nedskärningar i koldioxidutsläppen, kommer marina ekosystem att påverkas, däribland utrotning av viktiga arter och arter som vi äter, säger Sam Dupont.

Studien har genomförts i samarbete med forskarkollegor från Christian Albrechts University i Kiel, Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel och Helmholtz Centre for Polar and Marine Research i Bremerhaven, Tyskland.

FAKTA
Studien har finansierats av Kungl. Vetenskapsakademin och Vetenskapsrådet bland annat.
Referenslänk: Nature Climate Change: Digestion in sea urchin larvae impaired under ocean acidification

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera