Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2013

Lovande steg mot behandling av luftvägsvirus

Två av våra vanligaste luftvägsvirus drabbar varje år tiotals miljoner människor – mest aktuellt genom den obotliga, sars-liknande smitta som hittills orsakat 60 dödsfall i Mellanöstern. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu identifierat nya substanser som kan bli grunden för en första, effektiv behandling.

Coronavirus, CoV, är en vanlig orsak till luftvägsinfektion som i normala fall leder till mildare, förkylningsliknande symptom. Nyligen identifierades en ny variant av viruset som ger ett betydligt allvarligare sjukdomsförlopp.

Infektionen, kallad Middle East respiratory syndrome, har visat sig kunna spridas mellan människor och infektera tidigare fullt friska individer, och har sedan 2012 konstaterats i 136 fall varav 60 avlidit.

Respiratoriskt syncytialt virus, RSV, är i Sverige den näst vanligaste orsaken till luftvägsinfektion hos småbarn och drabbar globalt sett omkring 30 miljoner barn varje år (enligt siffror från 2005). Mot dessa två virus finns varken effektiv antiviral behandling eller vaccin att tillgå.

Ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska akademin har nu identifierat flera substanser som i studier visat sig hämma RSV eller CoV.

En av substanserna är verksam under RSV-infektionens inledande steg och förhindrar att viruset binder kroppens celler. Ytterligare två substanser förhindrar att RSV-viruset tar sig in i kroppens celler och även från att sprida sig mellan celler i luftrörens slemhinnor.

Göteborgsforskarna har även identifierat en fjärde substans som hämmar coronavirus genom att förhindra de nätverk av bubbel-liknande ”fabriker” där viruset förökar sig i cellen.  Fyndet är det första i sitt slag, och erbjuder en helt ny angreppspunkt för att behandla sjukdomar i luftvägarna orsakade av coronavirus.

– Våra försök på odlade cellkulturer visar att substansen även hämmar det nyupptäckta virus som nu sprids i Mellanöstern,  säger doktoranden Anna Lundin som presenterar rönen i sin avhandling.

Forskningsprojektet går nu vidare med att testa substanserna i vävnadsmodeller som har större likheter med de mänskliga luftvägarna för att få ytterligare kunskap om hur de här substanserna fungerar i kroppen.

FAKTA
Avhandlingen Candidate antivirals for treatment of respiratory syncytial virus and coronavirus infections: Identification and elucidation of mode of antiviral activity försvarades vid disputation den 18 oktober.

Länk till avhandlingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera