Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2013

EU-projekt för minskade vårdkostnader

Hälso- och sjukvårdskostnaderna skenar i hela EU. Forskare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet får nu i uppdrag av EU att leda ett projekt som ska undersöka hur Europas vårdkostnader kan hållas nere samtidigt som vårdkvaliteten behålls eller ökar.

De samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av ökade sjukvårdskostnader är förödande och hotar tillgången till bra sjukvård för alla Europas medborgare. Därför ska EU under perioden 2014-2020 dela ut 8 miljarder euro till forskning inom hälsa och vård som en del av det nya EU-programmet för forskning och innovation, Horizon 2020.

Inger Ekman, professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och föreståndare för Centrum för Personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC), har nu fått anslag från EU-kommissionen för att leda projektet WE-CARE, där syftet är att formulera en plan för hur forskning och innovation inom hälso-och sjukvård kan bidra till minskade vårdkostnader.

– Det handlar om att lyfta fram forskningsområden som har potential att radikalt sänka sjukvårdskostnaderna samtidigt som man bibehåller eller till och med höjer kvaliteten på vården, säger Inger Ekman.

WE-CARE koordineras från Göteborg och samlar flera europeiska forskningsinstitut, företagskoncerner och organisationer. Förutom Göteborgs universitet medverkar Imperial College i London, VU University i Amsterdam, Tekniska Universitetet i Berlin, European Patient Forum, Imec (f d Interuniversity Microelectronics Centre) och datajätten IBM.

– Det betyder mycket för både GPCC och för Göteborgs universitet att få ta en ledande roll i detta projekt. Genom det långvariga och framgångsrika arbete som bedrivits här får vi nu vara med och påverka hur EU prioriterar framtida forskningsområden inom hälso- och sjukvård, säger Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet.

I ett första steg kommer WE CARE anordna en serie workshops som från olika infallsvinklar belyser möjligheterna till genomgripande förändringar. Exempel på sådana områden är:
• patienten som partner
• teknologins möjligheter att sänka vårdkostnader och förbättra vården
• hur betalningssystem kan utformas för att premiera kvalitet och sänka vårdkostnader

Projektet avslutas med en internationell konferens i Göteborg den 14-15 april 2015, där beslutsfattare, forskare och näringslivets representanter kommer att presentera, diskutera och sammanfatta arbetet i en färdplan för EUs framtida hälsoforskning.

FAKTA
Referenslänk: Läs mer om EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon2020
Referenslänk: Läs mer om GPCC

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera