Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2013

Torkningstemperaturer påverkar färgen hos nordiska lövträd

Färg och utseendet hos lövträ är en mycket viktig fråga för möbel- och snickeriindustrin. En utbredd användning av transparant ytbehandling och ett mode som föreskriver ljusa nyanser hos många träslag, medför att avvikelse från idealet får stor ekonomisk betydelse.

Virkestorkning anses generellt vara den process som har störst inverkan på färgen hos de viktigaste lövträslagen i Norden. I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Stefan Stenudd vilka faktorer som styr uppkomsten av vissa typer av missfärgningar hos björk, bok och ek.

– Torkning är en process där olika typer av färgförändringar lätt kan uppkomma och det saknas i allmänhet tillfredsställande förklaringsmodeller för många typer av missfärgning vilket försvårar styrningen av processen, säger Stefan Stenudd. Denna avhandling är ett försök i att öka kunskapen om faktorer som styr uppkomsten av några vanliga typer av missfärgningar hos björk, bok och ek.

Avhandlingen behandlar främst konventionell luftväxlingstorkning men även inverkan av timmerlagring, ångbasning och presstorkning har undersökts för enskilda träslag. Studierna har bedrivits som jämförande studier baserade på statistisk försöksplanering där färgen bestämts med hjälp av färgmätare.

Resultaten visar att ljushetsförlust och rödfärgning hos björk och bok vid konventionell torkning främst styrs av den temperatur och tid som träet exponeras för i fuktigt tillstånd. Färgförändringen orsakas av naturligt förekommande ämnen i veden och kan uppkomma inom några få timmar. Den inre grå missfärgning som ibland förekommer på obasad bok orsakas främst av långsam torkning vid låg temperaturer. Stocklagring under den kalla årstiden har ingen märkbar inverkan på färgen hos bok. Björk blir ljusare då temperaturen ökar vid presstorkning, färgen kan jämföras med konventionellt kammartorkat virke. Ångbasning före kammartorkning minska förekomsten av missfärgande strimmor och fläckar hos ek och gör dessutom veden något ljusare. Mörkfärgningen hos ek ökar snabbt när temperaturen överstiger 50°C.

FAKTA
Stefan Stenudd är verksam som kategoridirektör för Epoq kök in Elkjøp Nordic AS. Han är civilingenjör med mångårig erfarenhet från trä och möbelindustrin både i Sverige och internationellt.

Forskarstudierna har bedrivits som industridoktorand på Lövträinstitutet och IKEA Industry under handledning av Thomas Thörnqvist och Dick Sandberg på Linnéuniversitetet.  

Avhandlingen ”Colour Response in Drying of Nordic Hardwoods” behandlas vid ett offentligt försvar 18 oktober. Opponent är professor Timo Kärki, Lappeenranta University of Technology, Finland. Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press, lupress@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera