Tema

Social kompetens avgörande för svenska IT-företag i Indien

De senaste åren har en rad små nystartade företag gett sig i kast med en uppgift som får många etablerade företag att tveka. Med kontor i Indien och i Sverige utvecklar dessa företag komplexa IT-tjänster med 600 mil mellan kontoren. Hur skapas en känsla av närhet över avstånd i en global ekonomi? Det studeras i en ny avhandling vid Stockholms universitet.

– Det mest intressanta resultatet är att det över tid går att se hur företagen hanterat utmaningar och hur de lär sig att samarbeta över avstånd, säger Kristina Westermark.

Studien visar hur social kompetens är viktigare än bandbredd. Men, studien visar även på, och analyserar varför, det fungerat mindre bra för vissa företag.  Det företag som det gått bäst för har genom en kombination av passionerade individer, tillfälliga möten ansikte mot ansikte och teknologi utvecklat ett framgångsrikt sätt att arbeta ihop över avstånd.
 
– Resultaten ger en bättre förståelse för hur även små tjänsteföretag kan lyckas i en global konkurrens, säger Kristina Westermark.

Framgångsfaktorer:
* Social kompetens är viktigare än bandbredd.
* Passionerade individer, tillfälliga möten ansikte mot ansikte och teknologi är en vinnande kombination.

Avhandlingen: Proximity and Learning in Internationalisation – small Swedish IT firms in India.

Social kompetens avgörande för svenska IT-företag i Indien

 lästid ~ 1 min