Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2013

JIBS-forskare ska göra det krångliga enkelt

Forskning handlar om att göra världen begriplig och bättre för oss som bor i den. Men ibland är forskningsrön svåra att förstå. Och det är synd, för forskarna forskar ju inte bara för sin egen skull. Därför startar Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet Vertikals, där fyra forskare ska bli bättre på att nå ut med sin forskning och göra den begriplig.

Många tror att forskning är otillgänglig och obegriplig. Att forskare uttrycker sig så att ingen förstår och att det inte gör någonting eftersom de ändå ägnar sig åt världsfrånvända ämnen som har absolut noll betydelse för de flestas vardag. Men det är fel! Ja, kanske inte helt. Ibland är forskningsrön svåra att förstå. Och det är synd, för forskarna forskar ju inte bara för sin egen skull.

Forskning handlar om att göra världen begriplig och bättre för oss som bor i den. Om vi förstår vilka faktorer som påverkar vår samtid blir det mycket lättare för oss att bygga vår framtid.
Därför startar vi på Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet Vertikals.

Vertikals är en digital bootcamp där fyra av våra forskare tagit på sig utmaningen att:
1.  Prata forskning så att alla som vill förstår
2.  Applicera sin forskning på aktuella händelser
3.  Kommunicera via sociala medier

De fyra forskarna i Vertikals är:

Karin Hellerstedt
Lektor i företagsekonomi. Forskar om team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggningar. Gillar vintersport.

Mattias Nordqvist
Professor i företagsekonomi. Utsågs nyligen i en internationell rankning till Europas främste forskare på familjeföretag. Frihetsälskare som uppskattar flexibilitet i tillvaron.

Andrea Resmini
Biträdande professor i informatik. Informationsarkitekt, designer, och författare. Spelar piano.

Charlotta Mellander
Professor i nationalekonomi. Forskar om regional utveckling och om städer, urbanisering och kreativitet.

Men detta är inte allt: Vertikals är samtidigt ett forskningsprojekt, som kommer att drivas av medieprofessor Mart Ots och JIBS vd, professor Johan Roos, för att ta reda på om detta är ett bra och effektivt sätt att föra ut och diskutera forskningsfrågor.

Vår tes, som vi i god forskningsanda hoppas bevisa, är såklart att det är ett utmärkt sätt.
– Det är dialog och debatt som är vår målsättning. Det blir ett spännande möte mellan akademi och verklighet som skapar ny inspiration för JIBS, säger vd Johan Roos.

Vertikals är ett flerårigt projekt som finansieras av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.
Besök oss nu! På www.vertikals.se
Kontaktuppgifter:

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på tre centrala teman: Entreprenörskap, förnyelse och ägande. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 150 anställda och omsätter ca 178 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera