Artikel från Lunds universitet
1 oktober 2013

Exklusiva golfbanor – guld eller bara gröna gräsmattor?

Vi ser dem allt oftare. Golfbanorna som brer ut sig i vacker natur. Hur hamnade de där? Och på vilket sätt gynnar de orten som låtit omvandla natursköna omgivningar till kortklippta golfgräsmattor? I en avhandling undersöker kulturgeografen Erik Jönsson tillkomsten av två exklusiva anläggningar – en i Sverige och en Skottland.

Golfbanorna Bro Hof Slott Golf Club i Upplands Bro och Trump International Golf Links Scotland i Aberdeenshire tillkom ungefär samtidigt och med samma målsättning; att bli golfbanor i världsklass. Båda ligger utanför små samhällen och de etablerades med löften om lyft för den lokala ekonomin.

– De två golfanläggningarna har satt sina värdorter på kartan men inte bara i den bemärkelse som politikerna hade hoppats på, säger Erik Jönsson.

I fallet Bro Hof ledde etableringen till en långdragen tvist mellan företaget och kommunen då golfanläggningen delvis byggdes i ett naturreservat. Man hade, enligt Erik Jönsson, gjort viktiga överenskommelser som inte dokumenterats med skriftliga avtal. Slutligen löstes konflikten med att Bro Hof hjälpte till med att bygga ut naturreservatet, fast på annan mark.

Fastighetsmiljardären Donald Trumps etablering i Skottland såg annorlunda ut. De lokala myndigheterna sade nej till den exklusiva golfanläggningen eftersom marken där den skulle byggas var ett känsligt och naturskyddat område med flyttande sanddyner. När de lokala politikerna sa nej gick Donald Trump till den skottska delstatsregeringen som gav bygglov.

– Det var anmärkningsvärt att se hur fastighetmagnaten totalt lyckades köra över de lokala beslutsfattarna, säger Erik Jönsson och berättar att en ny stark miljörörelse växte upp i kölvattnet av Trumps golfbana i Aberdeenshire.

En av slutsatserna i Erik Jönssons analys är att lokala politiker ofta är dåligt rustade att förhandla med stora koncerner inom rekreationsindustrin.

– Det handlar om väldigt komplexa förhandlingar och det finns en överhängande risk att etableringarna inte får de positiva konsekvenser för den lokala ekonomin som man önskat.

FAKTA
Erik Jönsson disputerade den 13 september med avhandlingen “Fields of Green and Gold: Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golfhttp://www.lu.se/lup/publication/3990846

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera