Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2013

Rapport bekräftar klimatförändringar – men de går fortfarande att bromsa

Jordens klimat förändras och det är vi människor som genom utsläpp av växthusgaser och avskogning orsakar dessa förändringar. Vi har nu påverkat vår miljö i sådan omfattning att klimatförändringar är oundvikliga, men det finns fortfarande möjligheter att bromsa dessa förändringar med snabba och omfattande åtgärder. Det säger Markku Rummukainen, professor vid Lunds universitet. Han är en av författarna bakom IPCC:s klimatrapport.

Rapporten ”Climate Change 2013: The Physical Science Basis”, som FN:s klimatpanel IPCC offentliggör den 27 september, bekräftar att klimatförändringarna är reella, omfattande och långsiktiga. Rapporten beskriver också klimatförändringarna med större säkerhet än vad tidigare rapporter kunnat göra. Men rapporten pekar inte bara på svårigheterna, utan också på att det fortfarande finns möjligheter att dämpa klimatförändringarna genom åtgärder och anpassning.

– Det går att bromsa in klimatförändringarna på sikt men det kräver snabba och omfattande åtgärder med minskning av de globala och klimatpåverkande utsläppen. Om vi vidtar åtgärder kan vi fortfarande begränsa den globala uppvärmningen till runt två grader. Gör vi ingenting går vi större temperaturhöjningar och allvarliga förändringar till mötes, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och en av huvudförfattarna bakom rapporten.

– Rapporten bekräftar allvaret och ger en tydlig bild: klimatet blir varmare och det är människan som är orsak till klimatförändringarna. Vi vet också mer nu om hur havsisen på Arktis minskar i snabb takt, klimateffekten av partiklar i atmosfären och vad som påverkar havsnivåhöjningarna än vad forskningen tidigare kunna fastslå, säger Markku Rummukainen.

Rapporten visar att klimatförändringarna blir olika stora och tar sig olika uttryck i olika delar av världen. Den genomsnittliga uppvärmningen är till exempel högre över land än över hav. De största temperaturförändringarna äger rum på Arktis, men effekterna av klimatförändringarna blir mest kännbara i fattiga delarna av världen där livsvillkoren redan är svåra.

– Här i Norden blir temperaturökningen något större än på jorden i genomsnitt, nederbörden ökar, men snötäcket blir på sikt mindre omfattande.  Ökad nederbörd och mer intensiva skyfall ökar risken för översvämning längs vattendrag, sjöar och i våra allt tätare städer. Högre havsnivå bidrar till ökad kusterosion i Skåne. Ekosystem och den biologiska mångfalden kommer att påverkas världen över, säger Markku Rummukainen.

Klimatförändringarna får också konsekvenser för skogsbruket där tillväxteffekter med en längre växtsäsong motverkas av ökad risk för stormskador och angrepp från skadedjur. Observationer visar att fågelarter som tidigare varit ovanliga i Sverige förekommer i större utsträckning än tidigare och att fjärilars artutbredning har flyttat norrut. Andra växter och djur hotas av utrotning när deras livsmiljöer förändras så snabbt att de inte hinner anpassa sig.

www.lu.se/klimat finns kontaktuppgifter till Markku Rummukainen och forskarkollegor vid Lunds universitet, som kan kommentera rapportens olika områden och svara på frågor. Ytterligare material som videointervjuer, podcast och forskningssammanfattningar kommer att finnas tillgängligt på www.lu.se/klimat från och med fredag 27 september efter att IPCC:s pressmöte börjat i Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera