Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2013

Litterära dialoger i nordirländsk poesi

Den nordirländske poeten Ciaran Carson skapar poesi i dialog med klassiker som Shakespeare och Keats. Litteraturvetaren Jenny Malmqvist har analyserat hans poesi och lägger nu fram sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Litteratur kan ses och tolkas som ett slags samtal. Utmärkande för den nordirländske poeten Ciaran Carsons poesi är att han ”återanvänder” klassiska texter av författare som Shakespeare, Keats, Baudelaire och Ovidius. Han både omarbetar dem och kommenterar dem i ett slags litterär dialog. I sin avhandling ser Jenny Malmqvist omskrivning som en väsentlig del av Carsons poetiska metod. Tidigare texter får tjäna som underlag för en ny dikt.

Omskrivning är dock inte ett mål i sig för Carson, utan ett viktigt sätt att artikulera sin syn på både estetiska och historiska frågor. Jenny Malmqvist lyfter fram den konfliktfyllda verklighet som Carson levt i, i sin hemstad Belfast.

– I sina dikter söker han beskriva den här verkligheten. Men han vill också göra oss medvetna om att det inte bara finns en bild av verkligheten, utan flera som är lika giltiga.
Detta återspeglas i Carsons poesi, säger Jenny Malmqvist, som ser den som både estetik och etik.

– Litteratur är ett sätt att beskriva verkligheten. Hur vi beskriver denna verklighet blir beroende av våra perspektiv, våra utgångspunkter.

FAKTA
Jenny Malmqvist disputerar den 27 september. Avhandlingen heter Belfast Textiles: On Ciaran Carson’s Poetics.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera