Tema

Fråga experterna om klimatförändringarna

Den 23 – 26 september möts FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, i Stockholm för presentera sin rapport om klimatförändringarna. Nu kan du få svar på dina frågor om klimatet i den chatt som anordnas i samband med mötet.

Den 23-26 september träffas FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, i Stockholm. Syftet med mötet, där 252 delegater från 110 länder deltar, är att slutligt ta ställning till en ”Summary for policymakers” – en kortfattad rapport som ska ge världens regeringar ett uppdaterat, robust och tydligt underlag för att förstå klimatets förändring.

Klimatchatt för allmänheten
För dig som vill veta mer om hur klimatet förändras deltar flera svenska experter i en klimatchatt som anordnas av SMHI och Naturvårdsverket. Chatten startar fredagen den 27 september och är öppen mellan kl. 10-14. Du kan redan nu skicka in dina frågor på klimatchattens hemsida:

http://www.naturvardsverket.se/klimatchatt.

Filmen nedan är en intervju på engelska med Jonathan Lynn, kommunikationschef på IPCC

Experter som deltar i chatten:

Reino Abrahamson, Naturvårdsverket. Expert nationell klimatpolitik (författare Färdplan 2050) och nationella utsläpp av växthusgaser. Har arbetat med bilavgaser och transportmiljöfrågor.

Peter Berg, SMHI. Klimatforskare. Extrem nederbörd, nederbördsanalyser, klimatmodellering med fokus på Europa.

Pelle Boberg, Naturvårdsverket. Koordinerar uppföljningen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Ralf Döscher, SMHI. Ansvarig för utvecklingen av regionala klimatmodeller vid SMHI och för utveckling och tillämpning av globala klimatmodeller. Klimatförändringar i Arktis och växelverkan mellan atmosfär, hav och havsis.

Agnes von Gersdorff, Naturvårdsverket. Expert UNFCCC.

Erik Kjellström, forskare inom klimat. Modellresultat och klimatscenarier gällande Sveriges framtida klimat och globala mönster av klimatförändringar.

Joakim Langner, forskare inom luftmiljö och klimat. Partiklars klimatpåverkan, kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP), som aerosolpartiklar, ozon, metan och sot.

Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket. Sveriges koordinator mot IPCC, och samordnare för Naturvårdsverkets insatser inom klimatforskning.

Mattias Lundblad, Sveriges Lantbruksuniversitet. Expert på skogsfrågor och kolsänkor.

Kenneth Möllersten, Energimyndigheten. Expert inom energisystem, inklusive forskning om tekniker för utsläppsbegränsningar, bland annat koldioxidlagring, samt internationell klimatpolitik.

Ulrika Raab, Energimyndigheten. Expert på internationell klimatpolicy, speciellt flexibla mekanismer.

Markku Rummukainen, SMHI. Klimatforskare. Har deltagit som ”Lead Author” för det kapitel i klimatrapporten som handlar om utvärdering av klimatmodeller.

Åsa Sjöström, SMHI. Verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Effekterna av klimatförändringar för samhället, exempelvis översvämningar. Om anpassningsarbetet i Sverige och internationellt.

Gustav Strandberg. forskar kring paleoklimat (om klimatet under tidigare perioder av jordens utveckling), klimatmodellering och analys av klimatscenarier.

Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid meteorologiska institutionen, Stockholms universitet samt klimatmodelleringskoordinator på Bolincentret för klimatforskning. Forskare inom väder och klimat, speciellt moln och processer som är viktiga nära marken samt för klimatet i Arktis.

Lars Westermark, Naturvårdsverket. Klimatforskning generellt samt insatt i internationell och nationell klimatpolitik, utsläppstrender med mera.

Kontaktinformation
red@forskning.se

Fråga experterna om klimatförändringarna

 lästid ~ 2 min