Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2013

Andra människor betyder mest för vår kollektiva lycka

Zlatan hör ihop med lycka, men inte iPhone. En ny studie vid Sahlgrenska akademin pekar på att vår kollektiva bild av vad som gör oss lyckliga mer handlar om relationer, och mindre om saker.

I studien analyserades nyhetsartiklar som publicerades på webben av svenska, dagliga nyhetstidningar under 2010. Genom att undersöka vilka ord som oftast förekom i samma artiklar som ordet ”lycka” har forskarna satt fingret på vår kollektiva lycka.

– Det är relationer som är viktigast, inte materiella ting, och det är i linje med andra resultat inom lyckoforskningen, säger Danilo Garcia, forskare inom psykologi vid Sahlgrenska akademins forskningscentrum Centre for Ethics, Law and Mental Health.

Artikelanalysen, som omfattar över en och en halv miljon ord, visar att ord som ”prins Daniel”, ”Zlatan”, ”mormor” och personliga pronomen (till exempel er/mig, oss/dem) ofta förekom tillsammans med ordet lycka. Ord som ”iPhone”, ”miljoner” och ”Google” förekom däremot i stort sett aldrig tillsammans med lycka.

– Detta innebär inte att materiella ting gör dig olycklig, utan de verkar inte finnas i samma sammanhang som ordet lycka, säger Danilo Garcia.

Studien är en del av ett större forskningsprojekt om hur människor beskriver både positiva och negativa händelser i livet. Forskarna menar att ordanalysen speglar en kollektiv syn från medlemmarna i vårt samhälle, om vad som borde göra oss lyckliga.

– Precis som Beatles sjöng förstår de allra flesta att pengar inte kan köpa lycka eller kärlek. Men även om vi som individer kan förstå vikten av nära och varma relationer på samhällelig nivå, så är det inte säkert att enskilda är medvetna om att sådana relationer faktiskt är nödvändiga för den egna lyckan, säger Danilo Garcia.

Studien A Collective Theory of Happiness: Words Related to the Word ‘‘Happiness’’ in Swedish Online Newspapers publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cyberpsychology, behavior and social networking.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera