Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2013

Två test i kombination kan ge bättre astmadiagnos

Tidigare har man trott att de två olika testmetoderna signalerat om samma typ av astma. Men en ny studie, som letts av forskare vid Uppsala universitet, visar att metoderna egentligen signalerar för två olika inflammationsprocesser. Genom att börja använda testen i kombination finns det större möjligheter att ge patienten med astma precis rätt behandling.

Studien publiceras i oktobernumret av Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Mätning av koncentrationen av kvävemonoxid i utandningsluft (FeNO) är idag en klinisk rutinmetod för att bestämma graden av steroidkänslig inflammation i luftvägarna vid astma. Sedan gammalt används också ibland räkning av eosinofila granulocyter i blod som stöd för astmadiagnos.

Dessa två metoder har tidigare ansetts signalera för samma inflammationsprocess i astma. I den nya studien undersökte forskarna betydelsen av dessa två kliniskt använda inflammationsmarkörer med hjälp av information från en stor amerikansk befolkningsbaserad databas (National Health and Nutrition Examination Survey) där 12 408 individer i åldern 6-80 år ingick.

Forskarna kunde konstatera att sambandet mellan FeNO och blodeosinofiler var mycket svagt. Istället såg de att samtidigt förhöjda nivåer av de två markörerna på ett synergistiskt sätt, men oberoende av varandra, ökade risken för att individerna rapporterade till exempel astmasymtom eller astmaanfall under det senaste året.

Resultaten stödjer forskarnas tes att de två markörerna representerar två olika inflammationsprocesser.

– Vi föreslår därför att båda dessa mätningar genomförs i kombination för att bättre förstå inflammationen hos patienter med astma. De utgör därmed ett bättre underlag för val av rätt behandling för dessa patienter, säger Kjell Alving, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Malinovschi et al, Exhaled nitric oxide levels and blood eosinophil counts independently associate with wheeze and asthma events in National Health and Nutrition Examination Survey subjects, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Article in press, doi:10.1016/j.jaci.2013.06.007

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera