Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2013

Drag av psykopati hos tonåringar påverkbara

Selma Salihovic, psykologidoktorand vid Örebro universitet, är en smula förvånad över den uppmärksamhet hennes studie av tonåringar med olika grader av psykopatiska personlighetsegenskaper väckt. Hon har funnit att dessa egenskaper kanske inte är så stabila, som man ansett hittills och att det kan finnas skäl att undersöka om det finns metoder att påverka dem.

Psykopati är en vuxendiagnos och när det gäller unga människor talar man om olika grader av psykopatiska drag. Tidigare forskning har visat på att dessa egenskaper är stabila, särskilt i den grupp ungdomar med hög grad av psykopatiska egenskaper.

– Det är intressant att studera ungdomar, som tidigt visar psykopatiska drag för att se hur utvecklingen till psykopati sker, säger Selma Salihovic, som gjort studien tillsammans med Metin Özdemir och framlidna Margaret Kerr.

Väckte fackpress
Deras artikel Trajectories of Adolescent Psychopathic Traits i tidningen Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment refererades på webb-platsen Science Daily under rubriken Psykopatiska drag hos tonåringar är inte huggna i sten. Det var det som väckte viss uppmärksamhet i fackkretsar och redan helgen efter den första publiceringen hade Selma Salihovic fått ge tre intervjuer och ytterligare ett par är inbokade. Så varför denna uppmärksamhet?

– Vi vet att psykopati bland vuxna är starkt kopplat till kriminalitet och anses mycket svårbehandlat, säger hon. Att psykopatiska personlighetsdrag inte är stabila under uppväxten ger hopp om att kunna förebygga uppkomsten av personlighetsstörningen innan den fått fäste.
Det Örebroforskarna funnit i sin studie är att graden av psykopatiska egenskaper minskar hos vissa ungdomar. Totalt har 1068 ungdomar funnits med i studien under fyra år, från det att de var 12-14 år tills de var 17-18 år. Av dem uppvisade elva procent psykopatiska egenskaper av olika grad.

Avtog naturligt
De flesta med låga eller medelhöga nivåer av psykopatiska drag utvecklades ganska normalt, dragen avtog på ett naturligt sätt och såg inte ut att leda till problem för dem. Men det fanns också en liten grupp med höga nivåer av psykopatiska drag, som också hade hög grad av kriminalitet och dåliga familjeförhållanden.

– För den här gruppen ser framtiden inte så ljus ut, men samtidigt är det med psykopatiska drag precis som med andra personlighetsdrag. De förändras och utvecklas under tonåren och det finns exempel på att inte alla som uppvisar psykopatiska drag utvecklar psykopati eller blir kriminella i vuxenåren.

Det finns starka skäl att gå vidare för att förstå utvecklingen av psykopatiska personlighetsdrag och vilka faktorer som påverkar utvecklingen i både positiv och negativ riktning. De betraktas ofta som väldigt stabila, men nu kanske ändå inte – även om Selma Salihovic värjer sig en smula för uttrycket – huggna i sten.

Den här studien kommer att finnas med i hennes doktorsavhandling, som är planerad till i december och som också kommer att innehålla andra aspekter på det här ämnet, bland annat hur stor roll föräldrarna spelar för tonåringar med psykopatiska personlighetsegenskaper. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera