Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2013

Diagram och grafer förstås bättre med kritik och analys

Med ett mer kritiskt och analytiskt förhållningssätt förstår elever i grundskolan diagram bättre. Undervisningen borde därför fokuseras på att stimulera detta på ett tydligare sätt. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet om hur elever tar till sig grafiska artefakter som diagram och grafer.

– Det visar sig att elever förstår grafer och diagram på ett mer visuellt sätt än vad man tror, man tar till sig det man ser, i högre grad än den ”matematiska verkligheten” som diagrammet eller grafen vill visa, säger Oduor Olande, doktorand.

De forskningsresultat som presenteras i avhandlingen understryker behovet av att utveckla undervisning och lärande som vårdar elevernas kritiska och analytiska förmågor. Att främja analytiska kompetenser ger eleverna en möjlighet att utveckla en djupare förståelse och interaktion med grafer och diagram som präglas av ett kritiskt/analytiskt tillvägagångssätt verkar vara mer tillförlitligt och tenderar att ge mer korrekta resultat vid provtillfällen.

En slutsats som kan dras av resultaten i avhandlingen är att det är viktigt att vara medveten om vilka typer av uppgifter som används i undervisningen om grafer och diagram och hur dessa uppgifter sedan kan användas för att främja elevernas kritiska och analytiska förhållningsätt.

– Att kunna analysera och ha ett kritiskt förhållningssätt ger eleverna, förutom en bättre förståelse, också en större möjlighet att också kunna avslöja missvisande diagram och grafer, säger Oduor Olande.

FAKTA
Avhandlingen består av fyra studier, i den första studien, som till stor del är kvantitativ, analyseras lösningsfrekvenser från elevers svar på utvalda uppgifter från OECD:s PISA undersökning som innehåller diagram. Den andra och den tredje studien har fokus på elevernas kollaborativa interaktion vid lösning av uppgifter som innehåller diagram. Den fjärde studien undersöker hur elever löser uppgifter i det svenska nationella provet i matematik.

Avhandlingen Students narratives from graphical artefacts (pdf) försvaras 27 september vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera