Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2013

Stöd innovationsprocessens tidiga faser med en metod från filmindustrin

Anders Wikström vid Mälardalens högskola (MDH) har inom ramen för sin doktorsavhandling anpassat en metod hämtad från filmindustrin, storyboard, för att hjälpa företag definiera korta projektbeskrivningar, ”briefs”, som utgår från människors behov i en specifik situation.

Anders Wikströms forskning bidrar till ökad kunskap i de tidiga faserna av innovationsprocessen genom att utveckla och utvärdera en ny metod för att skapa en ”brief”, kallad storyboarding. Storyboarding är hämtat från filmbranschen som använder så kallade storyboards för att göra en serieliknande översikt av ett filmmanus. Anders Wikström ser liknande behov för innovationsprocessen.

– Jag kommer från ett område där det visuella används vid utvecklingsarbete och ville därför sprida kunskap om detta till nya områden. I min forskning påvisar jag betydelse av storyboarding vid utformningen av en brief och hur detta kan stötta ledning av innovation, säger Anders Wikström som försvarar sin avhandling den 19 september i Eskilstuna.

Hans avhandling visar att storyboarding bland annat är användbart när man vill att ett team ska överväga både funktionella och känslomässiga faktorer kopplat till en ny produkt eller tjänst, medan det traditionella sättet, skriftliga briefs, fokuserar på antingen eller. Storyboarding skapar dessutom ett smalare scope, omfattning, av det område man vill fokusera på jämfört med traditionella briefs, vilket kan vara önskvärt när ledningen söker efter nya möjligheter för innovation. Enligt Anders Wikström är storyboarding även enkelt att använda då det enda som krävs är papper och penna samt en vilja att utforska en situation.

Anders Wikström har i sin avhandling ”Storyboarding. Framing and reframing opportunities in the front-front end of innovation” undersökt de tidiga faserna av innovationsprocessen, där man formulerar en ”brief”. Genom att undersöka hur ett av världens mest framgångsrika innovations- och designföretag, IDEO, arbetar har han utvecklat ett ramverk som föreslår att design- och visuellt tänkande i kombination med narrativ teori kan bidra till en bättre förståelse och ledning av innovationsprocesser. Detta har i sin tur lett till användandet av storyboarding för att skapa förståelse och insikter kopplat till den situation man ska utveckla för.

– Tidigare innovationsforskning har påvisat att en omsorgsfullt utformad ”brief”, formulerad i de inledande faserna av innovationsprocessen, är en av de mest relevanta aktiviteterna för att nå framgång med en innovation, oavsett typ av innovation, säger Anders Wikström.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera