Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2013

Start för Reesbe – den första företagsforskarskolan vid Högskolan i Gävle

Nu går startskottet för den första företagsforskarskolan vid Högskolan i Gävle, Reesbe, som inriktas på resurseffektiva energisystem i byggd miljö. Reesbe finansieras med medel från KK-stiftelsen och drivs tillsammans med högskolorna i Dalarna och Mälardalen.

Högskolan i Gävle har tilldelats 22 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att driva Reesbe. Som grund för projektet finns examinationsrätten för forskarexamen i byggd miljö, en av Högskolans två forskarprofiler. Sedan två år tillbaka ger Högskolan i Gävle doktorandutbildning i ämnena energisystem, inomhusklimat och miljöpsykologi. För Reesbe kommer sammanlagt 12 doktorander att anställas.

Samverkan med 16 företag. Reesbe kommer att drivas i nära samverkan med näringslivet i Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Totalt deltar 16 olika företag i företagsforskarskolan. Samarbetet med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola innebär bland annat att ytterligare handledningsresurser kan ges till forskarskolan.

– I Reesbe kommer forskningen att koncentreras på energi, hållbar utveckling och byggd miljö. Det är centrala faktorer i människans värld och därför kommer denna forskning att ha betydelse regionalt i Gävleborg, Dalarna och Mälardalen, men också nationellt, kommenterar Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle.

– Högskolan i Gävle har en stark forskningsmiljö med utgångspunkt i profilen byggd miljö och samarbetet med två andra lärosäten förstärker kopplingen till näringslivet. I Reesbe finns det stora möjligheter att nå resultat som har ett värde även i den internationella forskningen. Det här är en satsning som mycket väl passar in i KK-stiftelsens inriktning, säger Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen.

– Kärnan i Reesbe är samverkan, högskolor som samarbetar med en stor grupp företag som representerar flera olika branscher. Vi tar tillvara kompetens och erfarenheter från flera håll och skapar resultat i form av ny kunskap som kommer många till nytta, säger Per Laurell, VD Gävle Energi och ordförande i Reesbe.

Företagsforskarskola. En företagsforskarskola är en samarbetsmodell där näringslivet och forskningen möts och samverkar. Forskningen bedrivs främst av doktorander som är anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid lärosätet. Resultatet av forskningen visar sig som regel i goda akademiska resultat och genom att näringslivets konkurrenskraft ökar när produkter, tjänster och processer förbättras och utvecklas.

Invigning och seminarium. Reesbe invigs den 19 september vid ett seminarium på Grand Elite Hotel i Gävle, med start kl 13.00. Drygt 60 gäster deltar och representerar bland annat finansiärer, näringsliv och de tre deltagande lärosätena.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera