Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2013

Ny rapport visar skånsk mat i siffror

Trefaldigad skånsk export uppväger tapp på hemmamarknaden. Ökning inom frukt, bär och grönsaker kompenserar minskad köttproduktion. Fler nya jordbruksföretag än landet i övrigt. En ny rapport från Agrifood, ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, visar hur skånsk livsmedelsindustri förändrats mellan 1999-2010.

– Tack vare exporten behåller skånsk livsmedelsindustri sin storlek trots att en allt större andel som säljs på den svenska marknaden är import, säger Christian Jörgensen, nationalekonom och författare till studien ”Från gröda till föda – skånsk livsmedelsproduktion i siffror” som visar skånsk mat i siffror och är beställd av Livsmedelsakademin.

Skånsk livsmedelsexport omsätter 9 miljarder kronor. De viktigaste exportmarknaderna för både skånska och andra svenska livsmedelsföretag är grannländer som Norge och Danmark. Polen är en stigande stjärna där exportvärdet gått från 9 miljoner till 314 miljoner kronor under perioden 1999-2010.

Ett antal trender kan skönjas inom livsmedelsindustrin. Lantbruken i Skåne, liksom i övriga Sverige, blir färre men större. Förädling och försäljning av varor som ostar, marmelader och kryddor på gården blir allt viktigare – en utveckling som är särskilt tydlig i Skåne och inte minst i norra Skåne.

– År 2010 hade cirka 300 skånska lantbruk gårdsförädling, ungefär tre gånger fler än år 1999. Gårdsförädlingen motsvarade på så sätt ungefär 100 heltidstjänster eller ungefär en procent av arbetskraften i skånsk livsmedelsframställning, förklarar Christian Jörgensen.

Skånsk livsmedelsindustri omsätter 38 miljarder kronor varje år och står för ungefär 25 procent av svensk livsmedelsframställning. Även skånsk partihandel med livsmedel och drycker står stark ur ett svenskt perspektiv. Däremot visar siffror på investeringar, antalet anställda och omsättning att det finns tecken på att skånsk livsmedelsindustris starka ställning urholkas. Detta gäller framför allt tillverkning av köttvaror medan utvecklingen är den omvända för förädling av frukt, bär och grönt.

– En positiv utveckling är att de minsta företagen blir fler och tar en allt större plats inte minst i skånsk livsmedelsindustri. År 1999 var bara en på tjugo anställda i livsmedelsföretag med 10 anställda eller färre. År 2010 var nästan var tionde det, säger Christian Jörgensen.

Ladda ner rapporten här: http://www.agrifood.se/publication.aspx?FKeyID=756

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera