Artikel från Örebro universitet
17 september 2013

Råvara som inte ökat i pris på 70 år

Många ekonomer väntar sig att priset på råvaror med begränsad tillgång ska stiga över tiden. Eftersom mark lämplig för skogsbruk är begränsad, har det i den svenska debatten ofta hävdats att ökad efterfrågan på trävaror också skulle leda till stigande priser. Men nu visar tre forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en studie att priset på virke varit stabilt i snart 70 år.

Många ekonomer väntar sig att priset på råvaror med begränsad tillgång ska stiga över tiden. Eftersom mark lämplig för skogsbruk är begränsad, har det i den svenska debatten ofta hävdats att ökad efterfrågan på trävaror också skulle leda till stigande priser. Men nu visar tre forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en studie att priset på virke varit stabilt i snart 70 år.

– När jordens befolkning levnadsstandarden växer, kan man vänta att trycket på naturresurserna ökar. Men trots att priserna går upp och ned på kort sikt är det svårt att finna någon entydig, trendmässig höjning i sådana priser när de justeras för inflationen, säger professor Lars Hultkrantz, en av forskarna, som beskriver sin studie i Journal of Forest Economics.

Ett skäl kan vara att kostnaderna för att utvinna resurserna har fallit, till exempel som vi kan se för skiffergas och skifferolja. De flesta råvarupriser, som exempelvis priser på olja och metaller, speglar inte bara tillgången på naturresursen utan även utvinningskostnaden.

Virke ett undantag
Ett av de få undantagen gäller virke. Under lång tid har det i bland annat Sverige funnits en marknad för avverkningsrätter, dvs. rotposter. Det är köparen som står för avverkningskostnaden så rotpostpriset är verkligen ett pris på själva naturresursen.

– Virke har alltid haft många användningar och nya har tillkommit över tiden, som träkol, byggnadsmaterial, papper, etanol. Med begränsad tillgång på mark kan man därför vänta att rotpriserna ska ha ökat över tiden. I den svenska skogspolitiska debatten har man många gånger utgått från detta som en självklarhet. Investeringar i ökad virkesproduktion skulle därför bli mer lönsamma till följd av framtida prisökningar

Hundraårigt perspektiv
I sin studie har forskarna vid Handelshögskolan vid Örebro universitet undersökt utvecklingen av rotpostpriserna från 1909 till 2012, alltså under 104 år. De visar att priserna med ett undantag inte ökar över tiden, virke har alltså inte blivit en mer knapp resurs. Undantaget gäller den nivåhöjning som inträffade direkt efter andra världskriget slut. Men därefter, under snart 70 år, har priserna varierat runt en stabil nivå.

– Vid krigsslutet fick många mindre skogsägare en starkare position på virkesmarknaden, konstaterar professor Lars Hultkrantz. Många av dem var inte längre beroende av att sälja virke varje år. Men trots att världens befolkning tredubblats och inkomsterna ökat än mer har alltså prisnivån långsiktigt varit oförändrad.

Länk till artikeln Stumpage Prices in Sweden 1909-2011: Testing for Non-Stationarity. Accepterad för Journal of Forest Economics: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1104689913000317

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera