Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2013

Människan påverkar luftpartiklars klimat och miljöegenskaper

Partiklar i luften omvandlas och blir annorlunda på grund av mänsklig påverkan. Det är något man måste ta hänsyn till när man beskriver partiklars effekter på klimat och hälsa. Det visar resultat i en publicerad artikel i Atmospheric Chemistry and Physics, där forskare från Göteborgs Universitet deltagit.

Luften innehåller inte bara gaser, utan också små partiklar. Viktigt är att förstå effekten av partiklarna, deras egenskaper, var de kommer ifrån och hur de bildas, åldras och försvinner från atmosfären. Det här kan studeras i försökskammare där forskare under kontrollerande förhållanden kan skapa nya partiklar och se hur deras egenskaper förändras.

– Ibland är verkligheten helt enkelt för komplicerad, då får vi förenkla och i en välkontrollerad försökskammare kan vi studera specifika förlopp, säger Eva Emanuelsson vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, som studerat hur atmosfäriskt relevanta partiklar bildas och åldras.  

Partiklarna varierar i storlek och har olika ursprung
Luftburna partiklar varierar i storlek från nano- till mikrometer i diameter och kan ha naturligt ursprung eller komma från mänsklig aktivitet. En grupp av partiklar bildas från oxidation av organiska molekyler i gasfas. Den tydliga doften av skog eller gammal bil på tomgång är exempel på gaser som kan oxideras i luften och bilda partiklar.

Genom experiment i den stora utomhuskammaren SAPHIR vid Forschungszentrum Jülich i Tyskland kunde Eva Emanuelsson tillsammans med andra forskare studera partiklar i luft som representerade olika typer av luftmassor och deras blandningar.

Utsläpp påverkar partiklarna i luften
Studierna visade att redan vid en förhållandevis låg inblandning av mänskliga utsläpp, som till exempel toluen, åldrades partiklarna snabbare. Partiklarna fick andra egenskaper som ger dem förutsättningar att stanna kvar längre i luften.

– Våra resultat är intressanta eftersom man tidigare ofta uppmätt högre halter organiska partiklar i luften än beräknat. Att börja förstå denna skillnad är ett viktigt steg i forskningen om luftkvalitet, säger Eva Emanuelsson.

Partiklarna fick förändrad uppbyggnad eller kemisk sammansättning som inte påverkade fördelning mellan kol och syre, vilket var ett förvånade resultat för forskarna som nu utfört ytterligare experiment.

– Det ska bli spännande att se hur detta kan föra forskningen framåt när det gäller partiklar i vår luft, säger Eva Emanuelsson, som tillhör gruppen för Atmosfärsvetenskap vid Göteborgs universitet.

FAKTA
Avhandlingens namn: Formation, Ageing and Thermal Properties of Secondary Organic Aerosol
Handledare:  Mattias Hallquist
Länk till avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31839
Referens till artikeln: Atmos. Chem. Phys., 13, 2837–2855, 2013
www.atmos-chem-phys.net/13/2837/2013/
doi:10.5194/acp-13-2837-2013

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera