Artikel från Entreprenörskapsforum
12 september 2013

Sverige nyttjar inte innovativa tillgångar effektivt

Sverige hamnar på en andraplats i Global Innovation Index, GII, endast Schweiz rankas högre. När det gäller hur pass effektivt länder utnyttjar sina innovativa tillgångar återfinns dock Sverige på plats 55.

Sverige har mycket bra förutsättningar för innovation men det finns en outnyttjad potential att förbättra vår innovativa output – till exempel patent, kunskapsspridning och nya företag, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

September månads analys baseras på data från Cornell University, INSEAD, och WIPO, World Intellectual Property Organization, som rankar världens länder med avseende på innovation. Schweiz vinner innovationsligan tätt följt av Sverige och Storbritannien. Våra grannar Finland och Danmark hamnar på sjätte respektive nionde plats.

Sverige rankas högt i både Innovation Input Index och i Innovation Output Index – rank 5 respektive rank 3 år 2012. Men när kvoten mellan dessa, Innovation Efficiency Ratio – som visar hur pass effektivt länderna utnyttjar sina innovativa tillgångar – räknas fram placerar sig Sverige relativt långt ner på rankingen, plats 55. En tolkning är att Sverige har mycket bra förutsättningar för innovation och att landet även genererar mycket innovativ output i absoluta tal, men när output ställs i förhållande till input är vi ganska dåliga.

– Kan vi förbättra vår innovativa output – till exempel via patent, kunskapsspridning och nya företag så kan vi nå vår innovativa potential. Kraft bör riktas mot att finna var hindren för innovation ligger och undanröja eller reducera dessa, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Ta del av Thulins tabeller och tio-i-topp-listan av innovativa länder.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera