Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2013

Pedagogisk digital kompetens bland lärare ska utforskas

Forskare och lärare vid Umeå universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia undersöker vilken pedagogisk kompetens utbildare behöver för att säkerställa hög kvalitet i undervisning, utbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning via Internet.

– Kunskap om detta är angeläget eftersom antalet studenter som studerar via Internet ökar. Även inom näringslivet finns ett behov av att kunna erbjuda medarbetare interna utbildningar och kompetensutveckling via olika nätbaserade resurser. Tillgång till god nätbaserad utbildning är också strategiskt viktigt med tanke på en hållbar regional utveckling, säger projektledare och docent Jörgen From på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Idag ställs allt större krav på undervisande personal när det gäller att kunna använda informationsteknik. Företag och högskolor måste vara säkra på att kunna erbjuda denna kompetens. Det finns också ett behov av att kunna beskriva den pedagogiska digitala kompetens som behövs för att kunna rekrytera rätt och fortbilda den befintliga personalen.

– De riktlinjer som finns fokuserar på traditionell campusutbildning. Det räcker inte bara med pedagogisk kompetens, med utgångspunkt i campusundervisning, utan den behöver kompletteras med kompetens som är specifik för nätbaserad utbildning, säger professor Michael Uljens vid Åbo Akademi.

Projektet kommer att ta upp vad som innefattas i pedagogisk digital kompetens och hur den kan mätas, bedömas och dokumenteras, samt stärka det gränsregionala samarbetet. Under projekttiden kommer workshops att erbjudas för att utveckla lärares pedagogiska digitala kompetens.

Projektet administreras av Umeå universitet och dess största finansiär är Interreg-programmet Botnia-Atlantica. Projektet startade i april 2013 och pågår till början av år 2014.

Mer information om projektet Pedagogisk digital kompetens finns på:
www.epedagogik.eu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera