Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2013

Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar

I ett nystartat forskningsprojekt om elbilar satsas nu drygt fyra miljoner kronor på att forska kring användande av elhybridfordon.

Under 2012 nyregistrerades närmare 1 000 elbilar, främst laddhybrider, i Sverige. Att fler och fler nu äger och använder elbilar gör det möjligt att i större omfattning än tidigare genomföra användar- och beteendestudier bland denna grupp av förare.

Det är Linköpings universitet och VTI som, i samverkan med Linköpings kommun, Norrköpings kommun och en handfull företag, under de kommande två åren ska driva projektet som finansieras av Energimyndigheten.

– Prioriteringsmönster, upplevelser och attityder hos förarna och ägarna till elfordon är relevanta att undersöka och det är först nu som detta är möjligt tack vare ett ökat elfordonsbestånd, säger Linda Rinaldo, handläggare vid Energimyndigheten.

För att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behövs en fundamental omställning av transportsektorn.

– En utökad satsning på demonstration av elfordon ökar definitivt möjligheterna att undanröja hinder för storskalig introduktion av elfordon i Sverige, säger Linda Rinaldo.

Målet är att ta fram och förmedla den kunskap kring beteendefrågor som behövs för att förstå vilka metoder, vilken teknik och vilka styrmedel som behövs för ett storskaligt införande av elfordon när man planerar för framtidens hållbara städer.

– Vi kommer bland annat att utföra omfattande studier av körmönster och smart laddning i verkliga förhållanden, säger Michael Lögdlund, forskningskoordinator på Linköpings universitet, som leder projektet.

– Vi kommer även att koppla detta mot planering av hållbara bostadsområden där Vallastaden i Linköping och Saltängen i Norrköping kommer att stå modeller.

I projektet ska man även utföra simuleringar, beteendestudier och intervjuer med förare av elbilar.

– Tanken är att vi ska studera såväl tjänsteresor som pendlingsresor och även följa upp eventuella förändringsmönster från nybörjare till vana elbilsförare, säger Magnus Hjälmdahl, forskare på VTI.

Från projektets sida ser man framför sig att forskningen kan lägga grunden till en testmiljö i full skala som även kan stå modell för övriga landet. Därför finns också en nära koppling till planeringsarbetet för dels Vallastaden i Linköping, dels Saltängen i Norrköping. Båda områdena är tänkta att stå som förebild för framtidens samhällsbyggande med hållbarhet i fokus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera