Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2013

Sämre kondition i tonåren ökar risken för epilepsi senare i livet

Män som har en sämre fysisk kondition vid 18 års ålder löper större risk att få epilepsi senare i livet. Det visar en studie på 1,1 miljoner svenska män som genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin.

Unga män som har en dålig fysisk kondition har hela 79 procents högre risk att utveckla epilepsi senare i livet, jämfört med jämnåriga som har en bättre fysisk kondition.

Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, där forskare använt nationella sjukdomsregister och testresultat från mönstringen för att jämföra förekomst av epilepsi hos individer med bättre respektive sämre fysisk kondition.

Studien, där drygt 1,1 miljoner svenska män följts i upp till 40 år, visar att riskökningen kvarstår även vid beaktandet av andra riskfaktorer som till exempel ärftlighet, tidigare hjärnskador och socioekonomiska förhållanden.

–Vår slutsats är att fysisk kondition påverkar risken för epilepsi senare i livet på två sätt. Dels kan en bra fysisk kondition i tidig ålder stärka de mekanismer som på lång sikt skyddar vår hjärna, dels har personer som tränar som unga en tendens att bibehålla en god fysisk kondition även som äldre, vilket också minskar risken. Våra resultat kan tolkas som att det förstnämnda är den viktigaste faktorn, men troligtvis är det en kombination av båda, säger professor Elinor Ben-Menachem vid Sahlgrenska akademin.

Studien är den första som jämfört fysisk kondition med risken för epilepsi hos människor, men Göteborgsforskarnas slutsatser bekräftas i tidigare studier på djur.

–Vi vet att fysisk träning både ökar antalet nybildade nervceller i den vuxna hjärnan och stärker flera mentala och fysiologiska funktioner så att hjärnan blir mer motståndskraftig mot skador och sjukdomar, säger doktor Jenny Nyberg, forskare vid Sahlgrenska akademin som tillsammans med Elinor Ben-Menachem lett studien.

– En god fysisk kondition minskar därmed risken för neurologiska sjukdomar. För att förstå det exakta sambandet mellan fysisk träning och förekomsten av epilepsi krävs mer forskning, men vår förhoppning är att man på sikt ska kunna utveckla metoder där träning används som behandling och i förebyggande syfte hos vissa riskgrupper, säger Jenny Nyberg.

Den aktuella studien omfattar data från samtliga svenska män som mönstrade mellan 1968 och 2005. Under denna tid fick 6 796 män diagnosen epilepsi.

Artikeln Cardiovascular fitness and risk of epilepsy: A Swedish prospective cohort study publiceras den 4 september i American Academy of Neurology´s tidskrift Neurology.

FAKTA EPILEPSI
Epilepsi är en neurologisk sjukdom i hjärnan som yttrar sig i plötsliga kramper och anfall som kan vara handikappande och livshotande. Epilepsi drabbar alla åldrar och i Sverige finns ca 60 000 personer med epilepsi.

FAKTA MÖNSTRINGSSTUDIEN
Resultaten från mönstringen, där svenska män länge var obligatoriska att genomgå tester för den kommande militärtjänstgöringen, utgör idag ett unikt forskningsmaterial för studier om hur fysisk kondition i tonåren kan påverka risken att få olika sjukdomar senare i livet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera