Tema

Behandling mot vanligt virus ny cancerterapi

Behandling mot det vanligt förekommande cytomegaloviruset (CMV) har visat sig ge svårt sjuka cancerpatienter en betydligt bättre prognos. Behandlingsstudien har utförts på patienter med den elakartade hjärntumören malignt glioblastom, men kan i framtiden även få betydelse för en rad andra cancerformer. Studien, som letts av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Nya rön talar för att cytomegaloviruset (CMV) som har infekterat och bärs av 70 procent av befolkningen i ett latent stadium, är aktivt i många cancerformer, och så även i hjärntumören malignt glioblastom. Patienter med denna form av hjärntumör har hittills haft en mycket dyster prognos oavsett behandling, med en förväntad medelöverlevnad på 12 till 14 månader och en förväntad tvåårsöverlevnad på 15 till 26 procent. Men genom att behandla CMV-viruset har forskarna nu lyckats ge patienterna en bättre prognos.  

– Våra resultat är över förväntan och våra behandlingsdata visar att CMV spelar en aktiv och viktig roll vid glioblastom och att behandling riktad mot CMV kan vara ett nytt angreppssätt för dessa tumörer, säger Cecilia Söderberg- Nauclér, professor vid Karolinska Institutet och som lett behandlingsstudien.

Behandling mot CMV gavs till 50 patienter med glioblastom. Enligt resultaten ökade då den förväntade medelöverlevnaden från 13, 5 månader till 56, 4 månader. Tvåårsöverlevnaden ökade från 18 till 70 procent hos patienter som fått minst sex månaders behandling och till 90 procent om de behandlats kontinuerligt mot CMV som tillägg till sin gängse onkologiska behandling.

– Valcytebehandling är en vältolererad och säker behandling att ge i kombination med cellgifter och strålning till glioblastompatienter. Patienter som behandlats med antivirusmedicin har i stort sätt inte upplevt obekväma biverkningar, vilket är viktig om patienten behöver behandling under lång tid, säger Giuseppe Stragliotto, överläkare vid neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig behandlande läkare.

Hos en del av patienterna skulle man enligt forskarna även kunnat undvika cellgiftsbehandling, åtminstone under en period. Detta eftersom återfall av sjukdomen kom betydligt senare än förväntat vid behandling med antivirus medicin.

– Utifrån patientens perspektiv och deras anhöriga, är möjligheten att få längre tid med god bibehållen livskvalitet mycket viktig.  Analysen av virusinfektionen i tumören kan dessutom hjälpa oss doktorer att ge en mer nyanserad prognos till varje enskild patient, säger Giuseppe Stragliotto.

Forskarna hoppas att studieresultat som nu presenteras ska få betydelse även för en rad andra cancerformer som visat stark koppling till CMV. Flera studier visar att mer än 90 procent av bröst-, tjocktarms- och prostatacancer samt barnhjärntumörerna medulloblastom och neuroblastom är CMV- positiva. Den aktuella forskningen har finansierats genom anslag från läkemedelsföretaget Roche, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, BILTEMA, Stichting af Jochnicks Stiftelse samt IngaBritt och Arne Lundbergs Stiftelse.

Publikation: “Survival in Patients with Glioblastoma Receiving Valganciclovir”, Cecilia Söderberg-Nauclér, Afsar Rahbar, Giuseppe Stragliotto, NEJM  September 5, 2013 issue.

Behandling mot vanligt virus ny cancerterapi

 lästid ~ 2 min