Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2013

Fotgängare ökar olycksrisken för cyklister lika mycket som bilar

Forskare vid Chalmers-centrumet Safer vid har utfört en studie av cyklister i Göteborg, som har cyklat omkring med mätutrustning och en framåtriktad filmkamera. När de har råkat ut för en olycka eller en incident har forskarna kunnat gå tillbaka för att ta reda på exakt vad som hände före incidenten och vad som orsakade den.

Resultaten presenteras på den internationella konferensen 3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention som just nu pågår i Göteborg. Forskarna har bland annat kunnat kvantifiera hur mycket olika faktorer ökar risken för cykelincidenter. Några exempel:
• Dåligt underhållna vägar ökar risken med tio gånger
• Vid korsningar med dålig sikt risken med tolv gånger

Av de 63 incidenter som inträffade under studien orsakades 75 procent av en bil, en fotgängare eller en annan cykel. Bilar och fotgängare orsakade flest incidenter (30 respektive 29 procent).

FAKTA
Under konferensen presenteras också en app som håller på att utvecklas på Chalmers, som varnar för kollisioner mellan de trafikanter som har appen.
Se en film från cykelstudien.

Sveriges hållning i mobiltelefonfrågan
3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention handlar om ouppmärksamhet I trafiken, och pågår 4-6 september. Den anordnas av trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers. 
Användning av mobiltelefoner i trafiken är som vanligt en het fråga i dessa sammanhang, och öppningstalet hölls av riksdagsledamoten Lars Tysklind, som pratade om Sveriges hållning i frågan. Sverige är det enda EU-landet som inte har ett förbud mot handhållen telefoni i bil.
Läs mer om konferensen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera