Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2013

Att coacha teamen i vårdens frontlinje

En ny modell för att coacha team inom hälso- och sjukvården kan vara en viktig hjälp i förbättringsarbetet. Modellen är ett av resultaten i den doktorsavhandling som Marjorie Godfrey försvarar på Hälsohögskolan i Jönköping.

Marjorie Godfrey har under tio år studerat sammanlagt 495 vårdgivare i USA och Sverige, med fokus på frontlinjen där patienter, anhöriga och interprofessionella sjukvårdsteam möts. Hon hittade flera framgångsfaktorer hos de team som lyckades bra. Flera team berättade om sitt behov av ledarskap och hjälp för att hitta balansen mellan att ge vård och samtidigt utveckla och förbättra vårdarbetet.

De ledare som lär sig mer om kvalitetsutveckling, kan utforma sina organisatoriska system så att de stödjer förbättring och reflektion och sätter upp tydliga mål för all personal, blir bättre på att leda förbättringsarbete inom organisationen. Men ledare kan ha mycket som konkurrerar om deras tid, vilket kan göra det svårt för dem att regelbundet ge stöd och uppmuntran till personalen vid frontlinjen. Både ledare och team kan behöva hjälp, och den hjälpen kan fås via den tredelade teamcoachningsmodell som Marjorie Godfrey utvecklat och utvärderat i sin forskning.

Internationellt finns det fortfarande stora behov av att ta itu med förbättringar inom sjukvården. Det handlar om att möta kraven på hög kvalitet och kostnadseffektivitet från patienter, anhöriga, personal och regelverk. Marjorie Godfreys forskning förstärker vikten av att utveckla förbättringskapaciteten hos personalen vid frontlinjen. Det gäller också de ledare som kan hjälpa till att lyfta förbättringsarbetet inom sjukvården till nya nivåer för uthålligt bättre resultat och kvalitet.

FAKTA
Avhandlingen är en del av det större forskningsprojektet Bridging the Gaps, som drivs via The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Marjorie Godfrey är också kopplad till The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice.
Marjorie Godfrey disputerar med avhandlingen ”Improvement Capability at the Frontlines of Healthcare: A mixed method and intervention pilot study” torsdagen den 5 september kl. 10.00.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera