Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2013

Mystisk blödarsjukdom förklarad

Ingen kirurg ville operera dem annat än om det var absolut nödvändigt — de skulle blöda alldeles för mycket på operationsbordet. Det handlar om en stor släkt i östra Texas där en mystisk blödarsjukdom gått i familjen i flera generationer. Ett svensk-amerikanskt forskningssamarbete mellan Lund och Houston har nu efter många års arbete lyckats förklara sjukdomen, vilket ger hopp om bot för de berörda texasborna.

Arbetet började med att Dianna Milewicz, professor i medicinsk genetik vid University of Texas, tog kontakt med familjen. Hennes forskargrupp kartlade familjens släktträd, samlade in blodprover och fann att felet var kopplat till en mutation i den gen som styr produktionen av ett visst protein, “faktor V”.

Björn Dahlbäck är professor i blodkoagulationsforskning vid Lunds universitet och specialist på blodsjukdomar. Han ser faktor V som ett ovanligt intressant protein som i en viss form kan leda till ökad blödning och i en annan form tvärtom till ökad benägenhet för blodproppar.

Riskfaktor för blodpropp
Björn Dahlbäck beskrev själv för många år sedan den vanligaste ärftliga riskfaktorn för blodpropp, så kallad APC-resistens som beror på en annan mutation i faktor V.

– Den mutationen antas ha uppstått för 20 000 år sedan och är rätt spridd idag — den finns t.ex. hos en tiondel av alla skåningar, säger Björn Dahlbäck.

En mutation som ökar risken för blodpropp kan ha haft sina fördelar, eftersom den minskat risken för livshotande blödningar vid förlossningar. Detsamma gäller inte för den blödningsökande mutationen hos Texasborna.

 Genförändringar gav blödningar
– Jag har svårt att se några fördelar med en ökad blödningsrisk. Mutationen bakom East Texas Bleeding Disorder, som sjukdomen döpts till, har nog också uppstått mycket senare, menar Björn Dahlbäck.

Texassjukdomen är lik blödarsjuka (hemofili) genom att den ger en ökad blödningsbenägenhet, men sjukdomarna uppstår genom helt olika genförändringar. Att det i Texas-patienternas fall handlade om faktor V stod klart rätt tidigt, men det tog 7-8 år för Björn Dahlbäck och hans medarbetare att kartlägga sjukdomens märkliga mekanismer.

– Det visade sig att det inte var den felaktiga versionen av faktor V som direkt orsakade blödningarna. Vad som händer är att den felaktiga faktor V binder sig till ett annat ämne i blodet, en koagulationshämmare kallad TFPI-alfa. Denna har vi normalt mycket lite av, men vid Texassjukdomen ökar dess nivåer tiofaldigt. Dessa sjukligt stora mängder koagulationshämmare gör att blodet inte levrar sig som det ska, förklarar Björn Dahlbäck.

Det är inte bara en forskningsmässig framgång att den mystiska sjukdomens mekanismer nu kunnat förklaras. Förklaringen ger också hopp om bot för de drabbade texasborna. Flera läkemedelsbolag, bland annat NovoNordisk, försöker nämligen utveckla läkemedel riktade just mot TFPI-alfa. Läkemedlen är tänkta för blödarsjuka, men skulle lika gärna kunna användas av dem som har East Texas Bleeding Disorder.

Text: INGELA BJÖRCK

Ovanstående text är en nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 2 september 2013. Artikeln är publicerad i tidskriften Vetenskap & Hälsa, där mer information finns om ämnet.

KONTAKT
info@vetenskaphalsa.se.  

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera