Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2013

Femårigt stöd till grundforskning inom genetik och ekologi till tre unga forskare

Tre yngre forskare vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet har fått vardera 15 miljoner kronor under fem år från det Europeiska forskningsrådet, ERC. Anslagen ger dem möjlighet att satsa långsiktigt och förutsättningslöst på grundforskning i den absoluta frontlinjen.

Anslagen går till tre forskare från institutionen för ekologi och genetik vid Evolutionsbiologiskt Centrum: docenterna Simone Immler som studerar hur spermier från en och samma individ konkurrerar med varandra i jakten på att befrukta ägget, Sebastian Sobek som undersöker utsläppet av växthusgaser och kollagring i sjöar, samt Jochen Wolf som använder storskalig genomik för att förstå hur nya arter bildas.

– Det är roligt att de här unga forskarna får chansen att satsa helhjärtat på fri forskning, säger Hans Ellegren, prodekanus för forskning inom teknik och naturvetenskap i en kommentar.

ERC delar ut stora anslag i öppen konkurrens, inom alla ämnesråden, dels till juniora och dels till seniora forskare verksamma i Europa. Konkurrens är mycket hög och anslagen eftertraktade. Sedan starten 2007 har sammanlagt drygt 25 anslag gått till uppsalaforskare, varav hälften till forskare inom biologi. Särskilt lyckosam har just institution för ekologi och genetik varit med hela åtta anslag.

– Den vetenskapliga miljön vid EBC torde vara en av universitetets främsta, säger Hans Ellegren.

En långvarig kultur av brett utlysta lärartjänster har främjat extern rekrytering och kvalitet. Det internationella utbytet är omfattande och majoriteten av doktorander och post-doktorer rekryteras internationellt. Alla tre av årets ERC-mottagare har först kommit till Uppsala för en post-doktoral vistelse från en grundutbildning vid utländskt universitet, och sedan valt att stanna för att etablera sin egen forskningsverksamhet här.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera