Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 augusti 2013

Ny marin utbildning inspirerar lärare

En ny kurs vid Göteborgs universitet fortbildar lärare i hur man kan vidareutveckla arbetet i naturvetenskap genom att sänka ned cd-skivor i havet och i sjöar.- Jag vill lära mig ännu mer om den marina miljön och vill hitta nya spännande projekt med mina klasser, säger läraren Johanna Blom, som är en av deltagarna på Tjärnö där fältarbetet sker.

Den 6-8 september sätter sig tolv lärare på skolbänken för att studera påväxt av organismer i olika typer av vattenmiljöer.

Kursen handlar om Virtue-projektet och det obligatoriska fältmomentet sker på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Tjärnö. Med hjälp av nedsänkta rack med cd-skivor kan kursdeltagarna efter utbildningen lära ut naturvetenskap till ungdomar och barn i skolan.

– Jag hoppas kunna vara ute i fält oftare med eleverna och göra undersökningar som löper under längre tid. Jag vill använda Virtue för att utveckla undervisningen i naturvetenskap på skolan och i kommunen, säger Johanna Blom, lärare för årskurs 7-9 på Ytterbyskolan.

Undervisning om vattenmiljö och påväxt
Fältmomentet på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper innehåller föreläsningar om hur man bygger, sätter ut och tar upp Virtue-rack. Lärarna får undervisning om vattenmiljö, identifiering av påväxt och hur Virtues databas används. Dessutom förevisas akvarier och undervattensfarkoster.

– Jag har tidigare gått en kurs som hette ”Havet i klassrummet” på Göteborgs universitet och var mycket nöjd med den. Nu såg jag en kurs som jag tänkte kunde bli en slags fortsättning och temat verkade passa mig och min klass, säger Eric Bengtsson, lärare för en trea på Hammars skola i Kristianstad.

Vill sprida Virtue-projektet
Stefan Strandell, lärare i årskurs 7 på Katolska skolan läser kursen för att kunna arbeta med Virtue-projektet.

– Virute-projektet är en ny erfarenhet för mig. De kontakter som kursen ger hoppas jag också ska bidra till min och förhoppningsvis mina kurskollegors utveckling. Efter kursen hoppas jag att jag ska vara max förberedd för Virtuearbetet, säger Stefan Strandell.

Möjligt integrera olika ämnen
Men Virtue handlar inte bara om naturvetenskap. Det går också att integrera språk och samhällskunskap, musik och teater i arbetet med Virtueskivorna.
Mikael Olsson är ansvarig för projektet för Göteborgs universitets räkning och han stödjer pedagogerna i arbetet med Virtue.

– Det är en lättillgänglig och billig pedagogik som trots sin enkelhet kan kopplas till forskning och vardagsföreteelser, säger Mikael Olsson, universitetslektor vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Kursen, som är på 7,5 högskolepoäng, ges på kvartsfart och är till största del nätbaserad undervisning.

Två av kursens lektioner genomförs på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg och här får pedagogerna en inblick i hur de kan använda publika akvarier i sin undervisning och hur ett elevbesök på Sjöfartsmuseet Akvariet går till.

Se filmer om Virtue: http://www.science.gu.se/samverkan/skolkontakter/grundskolan/virtue/om-virtue/virtuefilmer/

Läs mer om Virtue:
www.virtue.science.gu.se
http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=LBIO08
http://www.science.gu.se/samverkan/skolkontakter/grundskolan/virtue/om-virtue/sa-jobbar-andra-med-virtue/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera