Artikel från Mittuniversitetet
29 augusti 2013

Trygg miljö minskar risk för våld i rättspsykiatrisk vård

Karaktären på vårdmiljön; hur den utformas och hur relationer och samspel ser ut på en avdelning är avgörande för om våldsrisken ökar eller minskar. Det visar en ny avhandling från Mittuniversitetet som undersökt vad i den rättspsykiatriska vården som bidrar till minskad risk för våld och vad som gynnar patienters återhämtning. 

– Forskningen på området är angelägen, dels för att minska patientlidande och korta vårdtiderna och dels för att förbättra arbetsmiljön för personalen, säger Helén Olsson, doktorand.

Helén Olssons forskning visar att en trygg, drogfri miljö där det ges möjlighet till förtroendefulla relationer mellan personal och patienter, ger möjlighet till förändring och utveckling hos patienterna och minskar risken för våld inom rättspsykiatrisk vård.

Och tvärtom finns en grogrund för aggressivitet och våld om patienterna möts av en icke- kommunikativ personal med en negativ eller avvisande inställning. Den psykiska miljön påverkas av ett ständigt växelspel mellan patienter och mellan patienter och personal.

Forskningen som visar att relationer och samspel på en rättspsykiatrisk vårdavdelning är av stor betydelse, bygger på intervjuer med både rättspsykiatriska patienter och med personal.

Resultatet visar att det finns en stor samstämmighet mellan patienter och personal om vad de anser bidrar till minskad risk för våld och vad som gynnar återhämtningsprocesser. En trygg miljö, fri från droger, aggressivitet och våld, bidrog till en minskad våldsrisk och gynnade på samma gång patienters vändpunkter mot återhämtning.

– En förtroendefull relation med en personal i kombination med en trygg miljö, bidrog till att finna ro och att få möjligheter till reflektion. Det medverkade till att patienten började utveckla nya, mer ändamålsenliga förhållningssätt, både till sig själv och till sin omgivning, säger Helén Olsson.
Avhandlingen ”Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården – Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning” försvaras 6 september vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera