Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2013

Rapport om shiamuslimer i Sverige

Shiamuslimer är en viktig och betydelsefull andel av muslimerna i Sverige, som negligerats av forskare, journalister och myndigheter. Religionsvetare har kartlagt det shiamuslimska landskapet i Sverige på uppdrag av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)

Cirka 90 procent av alla världens muslimer är sunniter och det har funnits en tendens bland forskare att betrakta den sunnimuslimska teologin som norm för vad som kännetecknar islam. Samtidigt har minoritetsinriktningar som shia ofta kommit att betraktas som sekter. I läroböcker i gymnasiet står oftast inget om shiamuslimer, och beskrivningar som finns är ofta stereotypa och förenklade.

– När till exempel journalister skriver vad muslimer tycker i olika frågor kontaktar de sällan shiamuslimska ledare utan istället sunnimuslimska organisationer. Shiamuslimer har varit en osynlig del av det muslimska landskapet i Sverige. Vi vill visa att det är viktigt att ta med dem också, säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet som tagit fram rapporten tillsammans med kollegan David Thurfjell vid Södertörns högskola.

Studien Shiamuslimer i Sverige som nu presenteras, ger en bild av shiamuslimers nutida situation i Sverige, vilka etniska och religiösas inriktningar som finns, och hur shiamuslimer är organiserade. Författarna pekar på trender och utvecklingar, aktuella frågor och vad som rör sig i det shiamuslimska landskapet.

Göran Larsson lyfter fram två saker. Dels pågår det en tydlig försvenskning, där shiamuslimska organisationer i allt högre utsträckning använder svenska för att kommunicera utåt och inåt. Dels syns tecken på spänningar mellan sunni- och shiamuslimer som ofta har sin grund i konflikter utanför Sverige, framför allt i Mellanöstern.

– När de internationella konflikterna flyttas hit, till exempel i samband med kriget i Irak, är det viktigt att berörda myndigheter har kunskap om det. Annars ser de inte problemen, utan tror att det råder lugn och ro här i Sverige mellan olika muslimska grupper. Det finns till exempel shiamuslimer som fått ta emot dödshot från andra muslimer.

En anledning till att shiamuslimerna har negligerats är att det tog längre tid för dem att organisera sig i Sverige, de ingick från början i sunnimuslimska organisationer. Men i takt med att antalet shiamuslimer har blivit fler har kraven och ambitionen ökat på att de ska representera sig själva.

– Studiens viktigaste uppgift är att visa att andelen människor som är av shiamuslimsk bakgrund är både stor och viktig och inte ska glömmas bort. Precis som hos sunnimuslimer, finns det en stor variation bland shiamuslimer, både när det gäller språk, religion och kultur. De första shiamuslimerna i Sverige kom till Trollhättan för att jobba på Saab efter att ha flytt från Idi Amins regim i Uganda. Sedan dess har shiamuslimer kommit från bland annat Afghanistan, Libanon, Irak, Indien, Pakistan och Iran.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. Studien om shiamuslimer i Sverige är en del av ett uppdrag Göran Larsson fått av myndigheten för att ge en fördjupad bild av islam och det muslimska landskapet i Sverige. I slutet av året ska han vara färdig med en kunskapsöversikt om sunnimuslimer i Sverige.

– Det är viktigt att religionsvetare studerar alla tolkningar av islam som finns, så att till exempel myndigheter får en så mångfacetterad bild som möjligt. Uppdraget att genomföra studien visar på nyttan av vår forskning och att den är efterfrågad av myndigheter. Där är vi framgångsrika, säger Göran Larsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera