28 augusti 2013

Miljönyttig teknik med bionanofilter

Luleå tekniska universitet är först i Sverige med en teknisk lösning som skalar upp tillverkning av nanocellulosa, som bl a är höginstressant för landets skogsindustri.

Luleå tekniska universitet blir först i Sverige med en ny teknik som skalar upp tillverkningen av nanocellulosa från skogsrester. Det kan på sikt ge skogsindustrin nya lönsamma produkter, till exempel nanofilter som kan rena såväl gas som processvatten, men även dricksvatten. Bättre hälsa och renare havsmiljö, såväl nationellt som internationellt, är några möjliga effekter.

– Intresset för det här är stort från industrins sida, inte minst för att våra bionanofilter väntas
kunna få stor betydelse för rening av vatten, inte minst internationellt, säger Aji Matthew,
biträdande professor vid Luleå tekniska universitet som leder det EU-finansierade projektet.

På tisdagen demonstrerade forskarna vid Luleå tekniska universitet för industri och forskningsinstitut hur de har lyckats skala upp processen med tillverkning av nanocellulosa av två olika restprodukter från massaindustrin. En är från Domsjö fabriker i Örnsköldsvik i form av en fiberprodukt som mals ner till små nanofibrer i en speciell maskin. Genom den processen har forskarna lyckats utöka mängden från tidigare 2 kilo per dag till 15 kilo per dag. En annan restprodukt är nanokristaller som man lyckats skala upp från 50 till 640 gram/dag. Processen är möjlig att skala upp och därför högintressant för skogsindustrin.

– Om det här går väldigt bra så skulle vi kunna höja värdet på vår restprodukt. Som det är nu tjänar vi nästan inga pengar på den och det finns nästan inget ställe att göra av den, vi ger bort den, säger Anna Svedberg, produktutvecklingsingenjör vid Domsjö fabriker.

Björn Alriksson, forsknings- och utvecklingsingenjör vid SP Processum, en organisation som spänner över hela skogsindustrin när det gäller att hitta nya produkter från skogsråvara, ser även han stora möjligheter med forskningen.

– Det är väldigt aktuellt i dagsläget eftersom pappersmassaindustrin inte går lika bra som förr i tiden. Det är en vikande marknad, för speciellt tidningspapper och man måste hitta nya produkter som man kan göra från skogen och då är nanocellulosa en väldigt intressant produkt, säger han.

Nanofilter för rening av processvatten och dricksvatten är bara en möjlig produkt som tillverkas av nanocellulosa men cellulosan har betydligt större potential.

– Storskalig produktion av nanocellulosa är nödvändigt för att möta ett växande intresse av att kunna använda biobaserade nanopartiklar i en rad olika produkter, säger Kristiina Oksman professor vid Luleå tekniska universitet.
Nanofilter utvecklas idag vid Imperial College i London i nära samarbete med forskarna vid Luleå tekniska universitet.

– Vi har optimerat processen att tillverka nanofilter, vi kan kontrollera porernas storlek och därmed filtrets porösitet. Det är i verkligheten bara en bit papper och skönheten med den här biten papper är att den är stabil i vatten, inte som toalettpapper som lätt upplöses i vatten, utan stabil, säger professor Alexander Bismarck vid Imperial College.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera