Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2013

Brister i vedertagen metod för att diagnostisera hjärtinfarkter

Den metod som idag oftast används för att fastställa en hjärtinfarkt riskerar att missa patienter som kommer in sent till sjukhus. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, som enligt forskarna kan förändra hur hjärtinfarkter diagnostiseras.

Idag diagnostiseras hjärtinfarkt oftast genom att man med upprepade blodprover under sjukhusvistelsen mäter nivåerna av ett ämne kallat Troponin T, som ”läcker” från det skadade hjärtat.

Både en ökning och en minskning av nivåerna indikerar en infarkt.

En ny studie, som forskare vid Sahlgrenska akademin publicerar i ledande tidskriften för hjärtforskning, visar nu att diagnosmetoden är otillförlitlig och kan missa patienter som kommer till sjukhus sent efter infarkten.

I Göteborgs-studien ingick 1 178 svenska patienter som diagnostiserats med hjärtinfarkt. I studien upptäckte forskarna att 25 procent av patienterna med hjärtinfarkt inte uppvisade någon signifikant förändring av Troponin T-nivåerna i blodet under de första timmarna. Förändringen noterades dock då ett nytt blodprov togs flera veckor efter hjärtinfarkten, då Troponin T-nivåerna markant hade sjunkit.

Forskarnas tolkning är att Troponin T-nivåerna ökar ganska snabbt efter infarkten. Hos patienter som kommer in till sjukhuset dagar efter hjärtinfarkten har nivåerna redan nått sin maxnivå, och förblir ofta stabila under sjukhusvistelsen.

–Vi bekymrar oss för att vi med dagens definition av hjärtinfarkt, som baseras på att man kan uppmäta en ökning eller minskning av Troponin T i blodet, riskerar att missa patienter som kommer in sent efter infarkten, speciellt i de fall där Troponin T nivåerna enbart är måttligt ökade. Detta är sannolikt olyckligt eftersom vår studie indikerar att patienter vars Troponin T-nivåer är stabila under sjukhusvistelsen har en högre dödlighet, säger Ola Hammarsten, överläkare och forskare vid Sahlgrenska akademin.

Resultaten kan enligt Ola Hammarsten påverka hur vi i framtiden diagnostiserar hjärtinfarkt.

–Vår studie talar för att patienter med stabilt ökade nivåer av Troponin T regelmässigt bör genomgå en ny Troponin T-provtagning en vecka efter sjukhusbesöket, eftersom det skulle förbättra möjligheten att identifiera patienter som genomgått hjärtinfarkt.

Studien Small Changes in Troponin T Levels Are Common in Patients With Non–ST-Segment Elevation Myocardial Infarction and Are Linked to Higher Mortality publicerades online i tidskriften Journal of the American College of Cardiology den 7 augusti.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera