Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2013

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Okunskap om att singelolyckor är den vanligaste cykelolyckan kan vara en orsak till att många väljer bort hjälmen. En studie om cykelhjälmsanvändning och dess variationer över landet har utförts av forskare på VTI. Resultaten visar att cykelhjälms­användningen i Stockholm är klart högst i landet.

Resultatet att stockholmare är flitigast hjälmanvändarna gäller både då man tittar på sjukvårdens rapporter om olyckor och vid VTI:s observationer på cykelstråk. Data över cyklisters olyckor, skador och hjälmanvändning har studerats utifrån sjukvårdens rapportering i olycksdatabasen Strada och från VTI:s observationsstudier av cykelhjälmsanvändning på cykelstråk. Studien begränsades till cyklister 16 år eller äldre i Stockholm, Malmö och Umeå.

Singelolyckorna i Malmö utgör en mindre andel (63 %) än i de övriga orterna, medan andelen olyckor mellan cykel och motorfordon är större (25%). I Umeå utgör singelolyckorna en mycket större andel (81 %) och kollisionerna med motorfordon bara åtta procent. Om det är skillnader i trafikmiljön eller drift och underhåll som kan vara anledningen till dessa skillnader i olyckstyper är svårt att veta. Cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är klart högst i landet, både då man tittar på sjukvårdens rapporter om olyckor och vid VTI:s observationer på cykelstråk.

I projektet har fokusgruppsintervjuer genomförts för att få information om vad som påverkar valet att använda respektive inte använda cykelhjälm. Några faktorer som påverkar är om man har barn eller inte, vilken trafikmiljö man cyklar i, om man cyklar fort eller där trafikintensiteten är hög, om man cykelpendlar, vilken årstid man cyklar och ifall man har kunskap om att de flesta cykelolyckor är singelolyckor.

Som ett resultat av studien ges rekommendationer och förslag till fortsatt forskning, exempelvis om förbättrad datakvalitet i sjukhusets rapportering när det gäller cykelhjälmsanvändning och alkoholintag, studier om påverkan från alkohol och droger vid cykling i trafik samt studier om utformning av cykelvägnätet. Forskarna rekommenderar också informationsinsatser som lyfter fram goda förebilder som använder cykelhjälm samt ökad information om att singelolyckan är den vanligaste cykelolyckan.

I rapporten föreslås initiativ för att svenskproducerad film bara ska visa cyklister med hjälm och initiativ för att arbetsgivare ska sporra arbetstagare att använda cykelhjälm samt att framtagning av vinterhjälmar och utveckling av smart förvaring av cykelhjälm på cykeln stimuleras. Dessutom föreslås förtydliganden av trafikregler som gäller cyklister samt utredning om cykelhjälmslag för alla åldrar.

FAKTA
Läs mer i VTI notat 23-2013

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera