Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2013

Genus och miljö beroende av varandra

Genus och miljö är ömsesidigt beroende av varandra hävdar Birgitta Rydhagen, docent i teknovetenskapliga studier vid BTH, i en nyutkommen bok. Boken riktar sig till studenter inom både miljöutbildningar och till studenter som studerar genusvetenskap.

Genus och miljö är ömsesidigt beroende av varandra hävdar Birgitta Rydhagen. I boken Genus och miljö ger hon en övergripande presentation av hur de båda områdena genus och miljö förutsätter varandra och måste behandlas samtidigt. Boken riktar sig därför till studenter inom både miljöutbildningar och till studenter som studerar genusvetenskap. Enligt Birgitta Rydhagen finns det inte någon liknande bok sedan tidigare.

– Boken behövs för att den litteratur som finns är på en mer avancerad nivå, som doktorsavhandlingar, eller mer fokuserad på en specifik fråga, till exempel trafik. Det har också getts ut rapporter som berör sakfrågor, men som ger en mindre grundläggande teoretisk koppling, berättar Birgitta Rydhagen.

Boken tar bland annat upp konsumtion och hur genus spelar roll här. Med tanke på klimatfrågan är det viktigt att synliggöra skillnader i till exempel resvanor, eftersom bilanvändningen inte är jämnt fördelad i befolkningen.

– På ett djupare plan behöver vi också diskutera organisationen av samhällen som är beroende av att vi förflyttar oss mellan arbete, bostad, butiker och fritidsintressen. Det finns alltid en risk att enskilda känner sig utpekade som skyldiga. Därför är det viktigt att diskutera samverkan mellan samhällssystem och individuella handlingar. Jag hoppas också i det långa perspektivet att diskussionen om vad som är en god samhällsutveckling kan färgas av mer mångfaldiga perspektiv och inte så ensidigt fokus på ekonomisk tillväxt och effektivisering, säger Birgitta Rydhagen.
 
Läs en längre artikel på http://genus.se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera