Artikel från Hjärt-Lungfonden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 augusti 2013

Ny metod för KOL-diagnos kan rädda liv

Ett forskningsprojekt finansierat av Hjärt-Lungfonden banar väg för ett helt nytt sätt att diagnostisera den dödliga lungsjukdomen KOL med hjälp av biomarkörer.

Tidigare och bättre diagnoser av KOL skulle kunna rädda många liv och minska lidandet bland de som drabbas av denna växande folksjukdom.

– Det övergripande målet med vår forskning är att få tidigare och mer precisa diagnoser av KOL. Då skulle vården kunna sätta in rätt slags behandling i god tid för att minska lidandet och dödligheten hos de som drabbas av sjukdomen, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet och en av forskningsledarna för projektet.
KOL är en lungsjukdom som förekommer i olika varianter, med olika sjukdomsförlopp. Målet med Åsa Wheelocks forskning är att på ett ännu tidigare stadium än idag ställa en exakt diagnos med hjälp av så kallade biomarkörer, till exempel proteiner och fettsyror. Med finansiering från Hjärt-Lungfonden har projektet nyligen lyckats hitta en grupp av 19 proteiner som är möjliga biomarkörer för en variant av KOL som främst drabbar kvinnor.
Åsa Wheelock tror att forskningen inom en tioårsperiod kommer att göra det möjligt att övergå från dagens symptombaserade diagnos till att använda biomarkörer, på samma sätt som redan har skett för diagnoser av exempelvis prostatacancer.

– Det skulle innebära en helt annan exakthet i diagnosen. Målet är att patienten ska kunna ta ett blodprov och få ett klart svar på ett ännu tidigare stadium av sjukdomen än vad som är möjligt idag. Forskningen kan också leda till nya och effektivare mediciner på sikt, säger Åsa Wheelock.

– KOL är ett växande folkhälsoproblem i Sverige och i resten av världen. Bättre och tidigare diagnoser vore en nyckelfaktor för att vända den ökande dödligheten i KOL, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

FAKTA
– KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora folksjukdomar. KOL går inte att bota.
– Var tjugonde svensk, eller minst en halv miljon personer, lever med KOL.
– Bara var femte har fått diagnos. Det innebär att minst 400 000 personer i Sverige lever med KOL utan att veta om det.
– KOL är en dödlig sjukdom. Årligen dör över 2 500 personer av KOL i Sverige, och antalet ökar.
– Hjärt-Lungfonden vill med forskningens hjälp på sikt halvera antalet som dör i KOL.
– Hjärt-Lungfonden samlar under juli och augusti in pengar som är vikta till forskning kring KOL.
– Under 2012 beviljade Hjärt-Lungfonden stöd till lungforskning med 50,3 miljoner kronor.
Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om KOL (pdf)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera