Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2013

Möjligt att producera hallucinationer med hjälp av hypnos

En grupp forskare från Högskolan i Skövde och Åbo Universitet (Finland) har hittat evidens för att det är möjligt att påverka och förändra hur man ser objekt i yttervärlden. I hypnos kan man påverka automatiska processer i hjärnan som modifierar saker man sen upplever medvetet.

Forskarna visar att det är möjligt att producera såväl äkta som automatiska hallucinationer via hypnos. Forskningen visar exempelvis att det är möjligt att kunna förändra även färgseende vilket är en mycket automatisk process. Resultat är publicerades i PLOS ONE och kommer inom kort att publiceras i The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.

Hypnotiska hallucinationer har varit ett mycket debatterat område inom forskningen. De flesta teorier utgår ifrån att alla hallucinationer skapas aktivt av personen som upplever dem dvs. det är en aktiv och medveten användning av fantasi. Detta betyder att alla hypnotiska visuella hallucinationer kräver att människor aktivt försöker att föreställa sig saker som blir sagda till dem och detta går att göra både med hypnos eller utan hypnos.

I studien publicerad i PLOS ONE hade man två mycket högt mottagliga försökspersoner. De fick se olika figurer (fyrkanter, cirklar, trianglar) som varierade mellan blå och röd färg, en figur i taget på en datorskärm. Deras uppgift var att identifiera figurens färg. De blev sedan hypnotiserade och fick en suggestion att alla av en viss figur alltid hade en viss färg (t.ex. alla fyrkanter som du kommer att se på skärmen är alltid röda). En av försökspersoner (försöksperson TS-H) upplevde suggestionen och rapporterade fyrkanter som röda även när de i verkligheten var blåa.

Forskaren upptäckte att när en figur som nämnts i suggestionen kom upp på dataskärmen kunde man se en höjd nivå av högfrekvensaktivitet i hennes hjärna redan efter en tiondedels sekund efter det att figuren kom upp. Den andra försökspersonen kunde inte uppleva färgförändring men rapporterade ett märkligt fenomen i samband med de nämnda suggestionerna: “ibland kände jag en konstig känsla att mina ögon sade att några figurer har en viss färg men min hjärna sade till mig att de hade en annan färg”.

Högfrekvensaktiviteten har påståtts reflektera en situation när hjärnan automatiskt jämför inkommande information med informationen som redan finns i minnet. I detta fall kunde man i hypnos ge ett mycket stark minne (t.ex. alla fyrkanter är röda) som sen automatiskt blev aktiverat när en fyrkant kom upp i skärmen. Hos försöksperson TS-H var den så stark att den kunde ersätta fyrkantens riktiga färg. Båda försökspersonerna hade så kallad hypnotisk amnesi, så de var omedvetna om vilka suggestioner de hade fått under hypnos.

I artikeln som snart publiceras i International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis testades försöksperson TS-H i en liknande situation där reaktionstider och precision studerades. Dessa resultat pekar också tydligt på att hon hallucinerar färger helt automatisk och omedvetet. TS-H försökte med hjälp av fantasi och utan hypnos medvetet orsaka liknande förändringar, men kunde inte.

Detta resultat visar att man inte längre kan tänka att hypnotisk beteende är något som människor medvetet gör med hjälp av fantasi. Det visar att hypnotisk beteende kan vara helt automatiskt och orsakat av processer som man är omedveten om. Till och med en så automatisk process som färgseendet kan ändras. Detta resultat kommer att ha viktiga följder inom psykologin och kognitiv neurovetenskap särskilt när man studerar minnesfunktioner, perception och medvetandet.

Resultaten var publicerade i: PLoS ONE 05.08.2013 Länk till artikeln: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0070900 och International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61(4): 1-17, 2013 (blir snart publicerad)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera