Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2013

Forskning om hälsa formar ny läroplan i Australien

Nästa år införs Australiens första nationella läroplan. Örebroforskaren Mikael Quennerstedts har bidragit genom sin forskning om hälsoundervisning. Utgångspunkten är att skolan ska lära eleverna att hälsa handlar om så mycket mer än att motionera och undvika risker.

I en artikel i Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education beskriver Mikael Quennerstedt forskningen som ligger till grund för den nya kursplanen inom idrott och hälsa.

Hittills har varje delstat och territorium i Australien utformat sina egna kursplaner för alla skolämnen. Men från och med 2014 ska en nationell läroplan och nationella kursplaner introduceras. Arbetet och forskningen som ligger till grund för reformen beskrivs i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften.

Frågor i fokus
I en artikel diskuterar Mikael Quennerstedt, forskare i idrottsvetenskap vid Örebro universitet, tillsammans med de australiensiska forskarna Louise McCuaig och Doune Macdonald synen på hälsa som ligger till grund för den nya kursplanen i idrott och hälsa.

– Undervisningen ska fokusera på elevernas resurser och inte deras brister. Det handlar alltså inte bara om vad eleverna lär sig utan om hur de lär sig. Elever måste ges möjligheter att göra egna val i livet.

– Många olika faktorer, så som fysiska, psykologiska, sociala, kulturella, miljö och ekonomi, påverkar människors hälsa och elever måste lära sig tänka kritiskt och lösa problem de ställs inför.

– Frågor i fokus handlar om hur jag kan leva ett hälsosamt liv. Självklart ignoreras inte frågor om risker eller sjukdomar och att man till exempel bör undvika att röka men de får inte utesluta andra hälsofrågor i undervisningen, säger Mikael Quennerstedt.

Stora skillnader mellan olika skolor
Kursplanerna har förberetts noggrant och reformen har en tydlig vetenskaplig grund. Mikael Quennerstedts forskning om hälsoarbete i skolan har spelat en viktig roll i utformandet.

– Mikael Quennerstedt har bidragit på ett mycket betydelsefull sätt i framtagandet av en kursplan, som har som målsättning att medverka till en hälsosam livsstil hos dagens och framtidens unga, berättar professor Doune Macdonald vid University of Queensland, som är kursplanens huvudförfattare.

I Sverige är undervisningen utformad efter liknande tankar om hälsa men kursplanerna är inte lika utförliga eller väl underbyggda.

–Det betyder också att det kan vara stora skillnader i undervisningen i och om hälsa mellan olika skolor och lärare beroende på hur de har tolkat kursplanen, säger Mikael Quennerstedt.

Mikael Quennerstedts artikel är publicerad i Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera