Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 augusti 2013

Patienter med kronisk tandsmärta riskerar onödiga behandlingar

Kronisk tandsmärta, så kallad atypisk odontalgia, kräver ofta behandling vid en smärtklinik. Men tillståndet är svårt att diagnostisera och många patienter får inte den hjälp de behöver.– I stället är risken stor att de i onödan genomgår tandbehandlingar som är verkningslösa, säger Maria Pigg, specialisttandläkare i endodonti vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Varje år behandlas cirka 235 000 patienter med rotfyllning. Av dem har cirka tre procent kvarstående smärta sex månader efter ingreppet. Det motsvarar bortåt 7 000 patienter och för vissa av dem blir smärtan kronisk. Vad som orsakar smärtan, som kan vara måttlig till svår, är inte känt, men en möjlig teori är att det uppstår en nervskada i tanden i samband med behandlingen.

Maria Pigg medverkar i en smärtgrupp som är verksam vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola. I gruppen ingår tandläkare med specialistkompetens inom olika tandvårdsområden som gör en samlad bedömning av patienternas smärtproblematik och föreslår åtgärder.

– Det är ett effektiv omhändertagande, men det är samtidigt relativt ovanligt och vår grupp är den enda i sitt slag i Skåne.

Flera av deras patienter lider av kronisk tandsmärta och remitteras i de flesta fall till en smärtklinik för vidare behandling. Behandling med läkemedel som påverkar nervsystemet har visat sig vara effektiv, men även kognitiv beteendeterapi kan fungera.

– Många blir hjälpta genom att lära sig hantera sin smärta.

Men tillståndet är svårdiagnostiserat och många patienter får inte den vård de behöver. Maria Pigg driver ett forskningsprojekt som syftar till att göra diagnostiken säkrare och har bland annat anpassat en metod som används för att undersöka patienternas känseluppfattning i munnen.

– Om patienterna har en förändrad känseluppfattning är risken större att deras smärta i tanden beror på en nervskada.

Det långsiktiga målet är att kunna förebygga att patienter drabbas och i samverkan med forskare i USA pågår studier där olika riskfaktorer undersöks. En sådan skulle kunna vara att patienterna inte varit tillräckligt bedövade under ingreppet.

– Andra studier har visat att akut smärta är en riskfaktor för kronisk smärta och det är en av de saker man vill undersöka, säger Maria Pigg som menar att kunskapen om tillståndet behöver bli bättre bland hennes kolleger.

– Patienter med kronisk tandsmärta är ovanliga, men kunskapen om dem behöver öka och det gäller alla patienter med kronisk smärta.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera