2 augusti 2013

BTH hjälper Åland bli hållbart

Ålands regering gav i mars 2012 kommittén ”Omställning Åland” i uppdrag att fram ett förslag på en långsiktig strategi för en omställning av det åländska samhället. Strategin skulle innefatta tydliga hållbarhetsmål, förslag på åtgärder samt ett förslag på tidsplan när Åland ska vara ett hållbart samhälle. Metodiken som ska användas är utvecklad vid BTH.

Kommittén har nu publicerat en rapport om hur Åland tänker bli en modellregion för hållbar utveckling. Rapporten, och de planer den innehåller, bygger på ett användande av den metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD) som BTH leder utvecklingen av i en internationell vetenskaplig samverkan.

Det Naturliga Steget som är en rådgivningsorganisation som utbildar och vägleder organisationer i användandet av denna metodik, har varit kommitténs stöd i arbetet med visionen och det inledande planeringsarbetet. Det Naturliga Steget har också haft två halvdagars workshop med regering respektive riksdag. Företrädare för Åland har betonat vikten av fortsatt samarbete med Det Naturliga Steget och BTH i detta arbete.

– Vi har tidigare arbetat en hel del på Åland, bland annat med deras jordbruksutveckling. Det blir särskilt intressant genom att vi nu också arbetar med den finska regeringens vetenskapliga organ för jordbruksfrågor. Synergimöjligheter ligger nära tillhands, säger Karl-Henrik Robèrt, professor i strategisk hållbar utveckling vid BTH och grundare av Det Naturliga Steget.
Kommittén föreslår i rapporten bland annat att:

Lagtinget och landskapsregeringen antar de fyra hållbarhetsprinciperna som används som definition av ett hållbart samhälle inom FSSD. Landskapsregeringen beslutar om ett hållbarhetsprogram med huvudmål och delmål, utgående från kommitténs förslag, samt uppgör handlingsplaner med hjälp av det systematiska FSSD-ramverket.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera