Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juli 2013

Tredubbel fluorhalt minskar risk för karies

Barn och ungdomar som behandlas med fast tandställning löper mindre risk att drabbas av karies om de använder tandkräm med hög fluorhalt. Det visar en studie från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. – Risken att utveckla karies minskade med drygt trettio procent, säger specialisttandläkare Mikael Sonesson.

En fjärdedel av Sveriges tonåringar behandlas med en så kallad tandställning som klistras mot tänderna. Behandlingen medför ofta problem för patienten att hålla rent eftersom det är svårt att komma åt ordentligt vid tandborstning. Cirka 20 procent av patienterna drabbas därför av en ytlig karies som visar sig som vita prickar på tänderna.

– Det är en form av lindrig, ytlig karies som i vissa fall försvinner med åren, säger Mikael Sonesson. Men för de flesta patienterna kvarstår de missprydande vita strecken.

I den aktuella studien deltog drygt fyrahundra barn och ungdomar i åldern 11 till 16 år. De delades slumpvis in i två grupper. Den ena gruppen använde vanlig tandkräm vid tandborstning och den andra en så kallad högfluorhaltig tandkräm med tre gånger så hög fluorhalt. Före studien undersöktes deltagarnas tänder och undersökningen gjordes om två år senare efter att tandställningen avlägsnats.

Resultatet visade att gruppen som använt den flourrika tandkrämen hade 32 procent färre kariesangrepp jämfört med kontrollgruppen.
– Det är en signifikant skillnad och vi såg också att kariesangreppen var mindre allvarliga bland dem som använt den fluorrika tandkrämen. Det visar att tandkräm med hög fluorhalt ger ett bra skydd.

I dag kan tandkräm med hög fluorhalt köpas på apotek, men är i genomsnitt tre gånger så dyr som vanlig tandkräm. Det innebär sannolikt att många patienter väljer bort den av kostnadsskäl. Mikael Sonesson vill därför att tandkrämen produkten ska omfattas av högkostnadsskyddet vilket skulle göra behandlingen billigare för de patienter som ordineras den.
– Om våra patienter fick möjlighet att använda den här tandkrämen skulle risken för kariesangrepp minska kraftigt, säger han.

Studien är genomförd i samarbete Köpenhamns Tandvårdshögskola och utvalda specialistkliniker i Småland och Skåne.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera