Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2013

Viktigt förstå hela ekosystem vid havsförsurning

Haven blir surare, men forskarna vet ännu inte vilka marina organismer som kommer att överleva eller vilka som kommer att gå under. Det behövs fler experiment i verklighetstrogna miljöer för att bättre kunna förstå följderna av havsförsurningen, skriver forskaren Sam Dupont från Göteborgs universitet och forskarkollegan Hans Pörtner, i veckans Nature.

Diskussionerna om effekterna av den ökande försurning i havet har fokuserat på de negativa följderna för till exempel marina organismer som koraller och musslor, som riskerar att skadas eller rent av att försvinna.

Organismer kan överleva
Men under de senaste åren har det upptäckts att vissa organismer kan klara av att leva under mer sura förhållanden, inklusive skaldjur som musslor och vissa typer av växtplankton och fisk.

Sam Dupont, marin forskare vid Göteborgs universitet och Hans Pörtner, professor vid Alfred Wegener Institute i Bremenhaven, argumenterar nu i tidskriften Nature för att det finns ett ökat behov av att marina forskare utför mycket mer komplexa och långvariga försök med hela ekosystem. Försöken bör spänna över månader eller år för att fånga de marina organismernas livscykler.

När det gäller sjöborrar kan till exempel de vuxna individerna anpassa sig till försurning och reproducera sig som vanligt efter 16 månader, medan de unga förblir känsliga för minskad pH i vattnet, enligt författarna.

Mer sammansatta studier krävs
Forskarna understryker att mer komplexa studier behövs; till exempel är studier av mesokosmer, jättelika provrör som sänks i havet där varje provrör innesluter ett helt ekosystem, ett möjligt sätt att studera hela ekosystem på.

– Eftersom försurning av haven kommer att ske jämsides med den globala uppvärmningen bör dessa experiment också variera miljöfaktorer och stressfaktorer som exempelvis temperatur, säger Sam Dupont, marin forskare vid Göteborgs universitet, Lovéncentret Kristineberg.

Sådana försök har till exempel utförts under våren i Gullmarn utanför Lysekil.

Fokusera på lösningar
Haven har blivit trettio procent surare sedan år 1850 och kommer att bli allt surare i framtiden.

– Mot bakgrund att det kommer att ta århundraden att vända utvecklingen anser vi att forskningen bör inriktas på att hitta lösningar snarare än att hela tiden dokumentera katastrofen, säger Sam Dupont.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera