Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2013

Marx för nybörjare – ny bok förklarar teorierna

Professor Johan Fornäs ger ut en nybörjarguide för den som vill sätta sig in i Karl Marx och förstå grundvalarna i den moderna kapitalismen.

Johan Fornäs ger ut en nybörjarguide för den som vill sätta sig in i Karl Marx och förstå grundvalarna i den moderna kapitalismen. ”Capitalism A Companion to Marx´s Economy Critique” kräver inga akademiska förkunskaper utan vänder sig till en intresserad allmänhet, till studenter, studiecirklar, aktivister och alla som vill bilda sig en uppfattning om teorierna och kapitalismens grundvalar.

Under 1970- och tidigt 1980-tal ledde Johan Fornäs studiecirklar om Karl Marx och grunderna i hans teorier. Anteckningarna från cirkeln fanns sparade, och när engelska forskare fick höra talas om detta var deras uppmaning: Skriv en bok!
Så blev det.

Johan Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och författare till en rad böcker, har nyligen fått ”Capitalism A Companion to Marx´s Economy Critique” publicerad på det anrika och ansedda förlaget Routledge.

Ytterligare en anledning till boken är den diskussion, och det ifrågasättande, av kapitalismen som bland annat finanskriser och Occupy-rörelsen bidragit till.

– Det har spridit sig en diskussion om att något i grunden är fel i det ekonomiska systemet och att ett ökat socialt ansvar måste till. Vill man sätta sig in kapitalismen är Marx är en klassiker och en nyckelfigur som är svår att komma förbi. För den som vill förstå kapitalismen är han en bra början, sedan får man läsa vidare och jämföra med andra teorier, säger Johan Fornäs.

Boken är en introduktion till hur Marx analyserade kapitalismen och sammanfattar alla de tre banden i ”Kapitalet”. Den inleds med en kort inledning om Marx dialektiska metod och avslutas med en slutkommentar om hur man kan förhålla sig till teorierna i dag.
När Johan Fornäs, under arbetet med boken, åter fördjupade sig i teorierna slogs han framför allt av detta:

– Jag blev häpen och imponerad över hur aktuellt det är. Marx hade fel i många frågor, men mycket av det som är aktuellt i dag – ekologiska frågor, jämställdhet, kriser – tog han också upp. Han resonerade framför allt kring hur kapitalismen är full av inre motsägelser – den skapar ju till exempel både rikedom och fattigdom.

Priset för ”Capitalism A Companion to Marx´s Economy Critique” ligger på cirka 800 kronor i dag, men en billigare paperback-utgåva utkommer nästa år.
_____________________________________________________
Södertörns högskola är ett lärosäte beläget i Flemingsberg, 18 minuter söder om Stockholms Central. Här bedrivs utbildning på samtliga nivåer och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik, ofta med en mångvetenskaplig prägel. 13000 studenter läser inom 60 utbildningsprogram och 250 kurser. Södertörns högskola har omkring 800 anställda, merparten forskare och lärare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera