Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2013

Dödligheten i diabetes halverad i Kanada och Storbritannien

I Kanada och Storbritannien har dödligheten för diabetespatienter nästan halverats. Det visar en studie som bygger på data från fler än tio miljoner personer. Forskare från Sahlgrenska akademin, som lett det internationella projektet, ska nu undersöka om dödligheten minskar även i Sverige.

Det internationella projektet har använt data som under perioden 1996 till 2009 kartlagt omkring 10 miljoner personer, med och utan diabetes, i Kanada och Storbritannien.

I en ny studie, som publiceras i det europeiska diabetessamfundets tidskrift Diabetologia, konstaterar forskarna att dödligheten minskar för diabetespatienter.

Statistiken visar att om man i Kanada 1996 följde 1 000 patienter med diabetes var det 19,4 som dog inom det närmsta året, att jämföra med i genomsnitt 10,2 förtida dödsfall bland lika många friska individer i samma ålder.

2009 hade dödsrisken för diabetiker i Kanada sjunkit till 12,2 dödsfall per 1 000 individer.

I Storbritannien 1996 var motsvarande siffror 31,4 dödsfall bland 1 000 diabetiker och  14,6 dödsfall bland friska; 2009 hade de förtida dödsfallen bland diabetiker sjunkit till 14,1 per 1 000 individer.

– Vi kan se att dödligheten sjunkit från år till år under hela studieperioden. Minskningen gäller både bland män och kvinnor och i samtliga åldersgrupper, säger Marcus Lind vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som lett den internationella studien.

Den minskade dödligheten kan enligt forskarna delvis förklaras av bättre behandlingar i form av förbättrad blodsockerkontroll, blodtrycksbehandling och kolesterolmedicinering. Det kan också vara så att patienter med diabetes upptäcks i ett tidigare skede, då sjukdomen är lättare att behandla.

Paradoxalt nog har förekomsten av diabetes under samma period ökat dramatiskt: i Kanada har andelen vuxna med diabetes i befolkningen ökat från 5,4 procent till 11,4 procent; i Storbritannien från 3 procent till 6 procent.

– Varför förekomsten skiljer sig så stort mellan Kanada och Storbritannien vet vi inte, men det är möjligt att till exempel matvanor, fysisk aktivitet, etnicitet och skillnader i program för att upptäcka diabetes ser annorlunda ut i de båda länderna, säger Marcus Lind.

Inspirerad av det internationella samarbetet har Marcus Lind och hans forskarkollegor just inlett en liknande studie i Sverige.

Vilka slutsatser kan vi i Sverige dra av studien i Kanada och Storbritannien?

– Den indikerar hopp om en förbättrad prognos för diabetespatienter. Länge har studier visat att sannolikheten för död under en viss tidsperiod är ungefär dubbelt så stor för en diabetespatient som en individ utan diabetes. Några tidigare studier ihop med denna aktuella mycket stora studie från 2 nationer indikerar  ett trendbrott.

– Men eftersom vi samtidigt ser att diabetesfallen ökar bli vikten av framtida satsningar inom diabetesvården än viktigare, och ännu bättre behandlingar behövs för att fortsätta den positiva, nedåtgående trenden.

Artikeln Mortality trends in patients with and without diabetes in Ontario, Canada and the UK from 1996 to 2009: a population-based study publiceras i Diabetologia den 21 juni.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera