Artikel från Lunds universitet
19 juni 2013

Världsbild spelar nyckelroll för personligheten

Vår personliga världsbild genomsyrar allt vi gör och tänker. Den besvarar frågor om meningen med livet, om människor är goda eller onda eller om det finns en högre makt i universum. Världsbilden spelar en central roll för vår personlighet och därför kan det bli mycket känslosamt och konfliktfyllt om den rubbas. Det menar Artur Nilsson som nyligen lagt fram en avhandling i psykologi.

– Forskning om personlighet har traditionellt sett fokuserat på beteendemönster, även om världsbilden är lika grundläggande för personligheten. Hittills har forskning om våra olika världsbilder varit fragmenterad och osystematisk, säger Artur Nilsson.

Hans resultat visar bland annat att personer som tillskriver människan ett inneboende värde tenderar att betona vikten av fantasi och nytänkande inom vetenskapen, samt jämlikhet och omhändertagande inom moraliska och politiska frågor. De som ser det som att människan uppnår ett värde i relation till yttre normer tenderar att betona vikten av objektivitet och disciplin, samt objektivitet och tradition.

– Vi lever alla med en världsbild, men vi är inte alltid medvetna om att den finns. Kunskap om världsbilder kan hjälpa oss att bättre förstå oss på hur de formar våra liv och varför konflikter mellan världsbilder är så emotionellt laddade och besvärliga, säger Artur Nilsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera