Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2013

Utveckling av teknik för att designa nya läkemedelssubstanser

Elinor Meiby, doktorand i biokemi vid Linnéuniversitetet, utvecklar i sin avhandling "Progress of weak affinity chromatography as a tool in drug development” tekniken svagaffinitetskromatografi för olika applikationer inom läkemedelsutveckling.

Svagaffinitetskromatografi är en teknik som kan användas för att mäta hur starkt en liten organisk molekyl binder till ett specifikt protein i kroppen. Meibys primära mål har varit att utveckla tekniken för fragment-screening där molekylfragment screenas mot ett protein i kroppen för att hitta fragment som svagt men selektivt binder till proteinet. Dessa fragment kan sedan användas för att designa nya läkemedelssubstanser.

Avhandlingen innehåller dels fragment-screening med svagaffinitetskromatografi gentemot ett antal olika sorters läkemedelstargets, som proteinerna benämns, och dels en validering av tekniken genom jämförelse med andra redan existerande tekniker. Meiby presenterar också nya applikationer för svagaffinitetskromatografi inom läkemedelsutvecklingsområdet, bland annat möjligheten att analysera produkter i reaktionsblandningar direkt med svagaffinitetskromatografi utan föregående upprening.

I ett steg mot att kunna arbeta med membranproteiner på sikt med svagaffinitetskromatografi har hon även kopplat ett system där så kallade lipodiskar – diskformade modellmembran av ett cellmembran – till en HPLC-kolonn. Detta system kan användas för att förutspå hur effektivt ett läkemedel kommer att tas upp i kroppen. På sikt skulle detta system även kunna användas för bindningsstudier av läkemedel mot membranproteiner med hjälp av svagaffinitetskromatografi.

FAKTA
Elinor Meiby är född och uppvuxen i Lund. Hon tog sin civilingenjörsexamen i bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola 2007 och sedan 2010 har hon varit doktorand inom biokemi vid Linnéuniversitetet.

Avhandlingen “Progress of weak affinity chromatography as a tool in drug development” försvaras den 14 juni, 2013 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Opponent är professor Manfred Raida, Proteomics Asia. Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press: lupress@lnu.se (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)” href=”http://lupress@lnu.se” target=”_blank”>lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera