Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2013

Informella processer styr rekrytering inom akademin

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet studerar Thomas Sandstedt rekrytering i svenska högskolor och universitet. Han har tittat på krav, intressen och viljeinriktningar som anses centrala och värdefulla vid ledning och styrning inom akademin.

De olika parametrarna ställs mot varandra när prefekter och forskarstuderande rekryteras. Fokus är universitetsvärldens miljö, historia och traditioner. Området diskuteras ofta i media men är marginellt beforskat. Det empiriska materialet består av intervjuer med professorer och docenter vid sju lärosäten och åtta institutioner mellan 2007-2009.

Resultaten visar att det utvecklas spelregler som tillämpas när prefekter och forskarstuderande rekryteras och dessa ger en fingervisning om vad som anses värdefullt för den inre ledningen av lärosäten i Sverige. Rekryteringsprocesserna är i huvudsak informella och kollegiala något som alla tycks känna till.

– När prefekter rekryteras (väljs) har alla kolleger möjlighet att delta medan när forskarstuderande rekryteras (antas) är det en snävare grupp som medverkar, berättar Thomas Sandstedt. I det senare fallet tycks finansiering och handledarens roll ha avgörande betydelse för att hitta den mest lämpande doktoranden, som passar in i verksamheten. Interna kriterier formuleras till spelregler av kolleger och hanteras situationsbetingade.

Spelreglerna baseras på kollegiala och vetenskapliga intressen, krav, normer, traditioner och värden som de akademiska lärarna känner till och sällan ifrågasätter. Akademiska och vetenskapliga spelregler omhuldas och bestämmer processerna men intressen och krav från ett politiskt föränderligt system finns med som en ram i bakgrunden.

Avhandlingen visar vidare att informella kriterier ger möjlighet till flexibilitet och situationsanpassning när institutionerna väljer prefekter. Kriterierna medför att antalet kandidater begränsas vilket innebär att det kan bli svårt att hitta rätt person. Det tycks som om prefekten hämtas ur en inre krets av lämpliga professorer och docenter, som har förståelse för institutionens verksamhet, kan administrera och har lämpliga personliga egenskaper. Studenter som antas till forskarutbildning skall ha förmåga att tillgodogöra sig en forskarutbildning och ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Dessa krav kan variera från antagning till antagning och även kretsen av potentiella forskarstuderande kan tyckas vara begränsad.

Thomas Sandstedt är verksam vid Universitetspedagogiska enheten vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han var mellan 1994 och 2009 projektledare för ledningsutveckling Sydost (lärosätena Blekinge, Kalmar, Kristianstad och Växjö). Forskarstudierna har bedrivits med handledning av Leif Lindberg, Linnéuniversitetet och Mats Benner, verksam vid Lunds universitet.

Avhandlingen “Om rekrytering i akademin – exemplen prefekter och forskarstuderande” behandlas vid ett offentligt försvar 13 juni. Opponent är professor emeritus Anders Fransson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera