Artikel från Lunds universitet
11 juni 2013

Nytt koncept ska ge vitamininjektion till sydsvenska företagare

Lunds universitet startar tillsammans med danska och svenska partners ett projekt på närmare 20 miljoner kronor för att hjälpa småföretagare att utveckla goda idéer. Nu ska 13 företagare projektanställas vid regionens universitet för att få experthjälp med de utmaningar de står inför.

Sverige hamnar på andra plats i världen när det gäller investering i forskning per capita. Men vi har fått kritik från EU för att vara dåliga på att nyttiggöra forskningen. Därför vill man nu testa en ny metod. Istället för att som vid universitetens vanliga innovationsprocess låta forskning knoppas av till företag så ska nu redan befintliga små- och medelstora företag med utvecklingspotential knytas till universiteten.

– De flesta företagare har bra idéer om hur deras verksamhet skulle kunna utvecklas. Problemet är att de ofta varken har kapital, tid eller den kompetens som krävs för att förverkliga dem och där vill vi kunna bidra, säger Caroline Hansson på LU Open som är ledare för EU-projektet.

Genom det nystartade projektet ska personal från små- och medelstora företag ges projektanställningar. Under ca ett halvårs tid ska de få all experthjälp som universiteten kan erbjuda för att därefter återvända med ny kunskap till sina företag. Det kan handla om ett IT-företag som behöver hjälp både med programvara och affärsplan eller ett företag med inriktning mot livsstil- och hälsa som kan ta hjälp från såväl livsmedelstekniker som idrottspsykologer.

Även de forskare som bidrar med rådgivning kommer att få stöd av projektet. – På detta sätt ska företagen få tid och kompetensstöd att utveckla sina idéer hos ett lärosäte. Det är också ett nytt och bra sätt för oss att arbeta med innovation och samverkan. Programmet kombinerar på ett nytänkande sätt det amerikanska SBIR-programmet, Small Business Innovation Research, med den tyska modellen att för en tid av flytta utvecklingsfolk i företag till forskningsinstituten, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet med åtta års erfarenhet av att bygga upp och som GD leda VINNOVA.

Projektet startar med en kick off för alla inblandade parter men redan nu har man börjat se sig om efter lämpliga företag som kan ingå i projektet. Ett 50-tal intresseanmälningar hoppas man få in för att sedan kunna vaska fram 13 lämpliga slutkandidater. På sikt vill man genom projektet kunna hjälpa betydligt fler företag och bygga ett långsiktigt samarbete för att bidra till fler konkurrenskraftiga företag i Öresundsregionen.

Fakta om projektet  
Projektet heter Creating Competitive Jobs och finansieras av Interreg IVA Öresund. Halva summan står EU för, andra halvan finansieras av parterna som i det här fallet är: Lunds universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Malmö högskola, Företagarna, Sydsvenska Handelskammaren, Sustainable Business Hub, inSPIRe FOOD, CONNECT Denmark och CONNECT Skåne. Lead parter är LU Open, som är en enhet på Lunds universitet som ska främja innovation i bred bemärkelse, företrädesvis i kontaktytorna mellan universitet, företag och samhälle. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera