Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2013

Avhandling granskar vad revisorn gör

Revision fungerar traditionellt som en försäkran för ägarna av ett företag om att den information som presenteras är rimlig och trovärdig. I en studie av revisorer på världens fyra största byråer kastar Pernilla Broberg nytt ljus över revisorns arbete och syn på den egna yrkesrollen.

Vad gör revisorn och hur ser han eller hon på sin yrkesroll? Den frågan har Pernilla Broberg ställt när hon skuggat och intervjuat revisorer på världens fyra största byråer. Svaren finns i hennes avhandling ”The Auditor at Work – A study of auditor practice in Big 4 audit firms”.

– Revisorerna verkar främst se de reviderade företagen som sina kunder. Den traditionella uppgiften mot ägarna och andra intressenter verkar inte betonas lika tydligt i det dagliga revisionsarbetet. Revisorn måste hela tiden göra en avvägning mellan det professionella och det affärsmässiga, säger Pernilla Broberg, nybliven doktor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

En utveckling som sammanfallit med en ökad kommersialisering med fokus på att behålla och skaffa nya kunder. De senaste årens finans- och bolagskriser har ökat fokus på revisorernas roll, inte minst i ansvarsfrågan. Men enligt Pernilla Broberg betyder inte resultaten att revisorerna gör ett sämre arbete.

– Det mer affärsmässiga i revisionen verkar snarare vara en viktig drivkraft när det gäller att till exempel fokusera revisionen kring rätt saker, säger Pernilla Broberg.

Vidare har hon funnit att istället för timmar över siffror så ägnar revisorer upp till en tredjedel av arbetsdagen åt olika former av kommunikation som samtal och e-mailkontakt med kunder och kollegor.

– Revision går ut på att förstå företag, deras verksamhet, förutsättningar och omgivning. Det är genom att kommunicera med kollegor och kunder som revisorn bygger upp den kunskapen och förståelsen. Kommunikation hjälper revisorn att göra en bedömning av det reviderade företaget tillika kunden.

Även strukturen och systemen uppges vara viktiga för att göra vad som brukar kallas professionella bedömningar menar Pernilla. Något överraskande ifrågasätter revisorerna sällan de system som utformats av respektive revisionsbyrå och som de använder och är beroende av för att utföra sitt arbete.

– För de flesta revisorerna i min studie verkar användandet av och tilliten till dessa system skapa en trygghet som övertygar dem om att när de använder dessa system så utför de revision med mycket hög kvalitet, säger hon.

FAKTA
Som metod har Pernilla Broberg skuggat fem revisorer från de fyra största revisionsbyråerna i deras dagliga arbete och genomfört djupintervjuer med ytterligare sju revisorer.

En genomsnittlig dag i siffror för en revisor på en av världens största byråer:

Kommunikation (33%)
Dokumentation (20%)
Granskning (15%)
Konsultation/rådgivning (<15%)
Förberedelser (6%)
Administration (6%)
Läsa standarder och reglering (3%)
Byråaktiviteter (1%)
Uppdatering (<1%)

Avhandlingens titel är “The Auditor at Work — A study of auditor practice in Big 4 audit firms

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera